Flyplasser kan ikke tilby drivstoff til redningshelikoptrene – regjeringen lover løsning

Hovedredningssentralen krever fortgang i arbeidet med å sikre tilgang til drivstoff når ulykken er ute. Regjeringen lover å finne en løsning «så raskt som mulig».

Sea King helikopter

ET AV FLERE: 330-skvadronens Sea King helikopter er blant helikoptrene som trenger muligheten til å fylle drivstoff langs kysten.

Foto: Ksenia Novikova

I forrige uke ble det kjent at drivstoffanlegget på Røst er stengt.

Dermed må helikoptrene til redningstjenesten og luftambulansen til Bodø for fylle dersom de er på oppdrag i havområdene rundt øya.

En tur som tar én time ekstra tur/retur.

– Vi har et ønske om at alle flyplasser skal ha drivstoff tilgjengelig døgnet rundt, sier Ørjan Delbekk, fungerende operativ inspektør for Hovedredningssentralen (HRS).

– Vi vet aldri hvor eller når en hendelse inntreffer. Og redningshelikoptrene er avhengige av drivstoff for å fly, forteller han.

Ørjan Delbekk, redningsleder HRS

FRYKTER FLERE NEDLAGTE ANLEGG: Ørjan Delbekk i HRS Nord frykter at drivstoffanleggene skal legges ned flere steder.

Foto: Leif Inge Larssen / NRK

Dette skjer i et område med mye fiskerivirksomhet og økt cruisetrafikk.

Ifølge Delbekk er situasjonen utfordrende flere steder i Nord-Norge.

På Værøy har Lufttransport «et mobilt anlegg som er tilpasset deres bruk», skriver Avinor i en e-post til NRK.

Men:

– Anlegget på Værøy kan vi ikke benytte oss av, det er for lite for redningshelikoptrene. Det er heller ikke drivstoffanlegg i Hasvik og Båtsfjord, sier Delbekk.

– Men det er anlegget på Røst som er vårt hovedfokus, på grunn av den kritiske beliggenheten det anlegget har, legger han til.

YTTERST MOT VEST: Flyplassen på Røst ligger ytterst mot vest i Nordland og har en viktig plassering dersom noe skulle skje i Norskehavet.

Frivillig tilbud i Sør-Norge

Delbekks kollega i HRS Sør, Ståle Jamtli, forteller at det er flere flyplasser i deres område som heller ikke har drivstoffanlegg som er operative hele døgnet.

– På noen av flyplassene er det ikke beredskap utenom åpningstidene. Den største av dem er Molde lufthavn. Ellers er det frivillig beredskap i Ålesund og Kjevik, sier han.

Hva ligger i frivillig beredskap?

– Da ringer man dem som drifter anlegget, så kommer de hvis de har anledning.

Også Jamtli mener en døgnoperativ beredskap bør komme på plass på alle flyplasser.

– Vi vet aldri hvor neste hendelse er. Ofte har vi veldig kort tid for å berge liv. Da trenger man i enkelte tilfelle å kunne etterfylle, sier Jamtli.

Gikk i skytteltrafikk

Han viser til «Viking Sky»-havariet i 2019. Da cruiseskipet fikk problemer i Hustadvika, ble 479 passasjerer evakuert med helikopter.

– Helikoptrene gikk i skytteltrafikk. I slike tilfeller må du kunne etterfylle på en god måte. Det er ikke så enkelt når man ikke vet hvor neste hendelse oppstår, og vi har rundt 8.000 oppdrag i året, sier Jamtli.

Han understreker at situasjonen i Sør-Norge ikke er like kritisk som i nord, med tanke på drivstoff til redningstjenesten.

– I nord er det spesielt, i alle fall med tanke på Røst som er en naturlig tankstasjon for å nå lenger ut i havet.

FLERE FLYPLASSER: Kartet viser flyplassene med ingen eller begrenset drivstofftilbud til redningstjenesten.

Flere møter med Avinor og Air BP

HRS har vært i flere møter med både Avinor og selskapet som driver anlegget på Røst, Air BP.

– Men vi har dessverre ikke kommet med noen løsning ennå, sier en bekymret Delbekk.

Hvem mener dere er ansvarlige her?

– Vi mener det er Avinors ansvar.

Avinor svarte imidlertid i NRKs forrige sak at tilgang til drivstoff er et forhold mellom flyoperatørene og leverandøren av drivstoff.

Og at de tilrettelegger nødvendige arealer for virksomheten.

Ifølge Avinor skal alle aktører ha fått beskjed om at Air BP ikke fant kommersielt grunnlag for et eget drivstoffanlegg på Røst.

– Slik Avinor forstår det er Air BP i dialog med 330 skv. for å etablere et mindre anlegg ved lufthavnen som skal dekke beredskapsbehovet, opplyste Avinor.

NRK har i dag spurt om hvilke flyplasser det er private selskaper som drifter drivstoffanleggene, og har fått oversendt følgende liste:

Regjeringen: Jobber med saken

Avinor og luftfarten generelt ligger under Samferdselsdepartementet.

Justisdepartementet har ansvar for redningshelikoptrene. De to departementene jobber nå for å finne en løsning på situasjonen på Røst, sier statssekretær Anders Tyvand (KrF) i Samferdselsdepartementet.

– Å ha rask tilgang på drivstoff er viktig for redningshelikoptrene. Når man hører at de må bruke mye tid på å få tak i drivstoff, forstår vi frustrasjonen deres. Det er derfor vi jobber for å finne en løsning så raskt som mulig.

Tyvand mener det har fungert fint å la private aktører drifte drivstoffanleggene på norske flyplasser.

– Når det er kommersielt grunnlag for et slik tilbud har det fungert fint. Men når leverandøren ikke ønsker eller kan tilby dette, må vi finne andre løsninger.

Hvem mener dere har ansvaret for å finne en løsning?

– Hvem som har ansvaret og hvordan det skal løses er vi som sagt i dialog med Justisdepartementet om.

– Lufthavnen på Værøy har et for lite drivstoffanlegg og i Båtsfjord har de ikke et anlegg i det hele tatt. Hva tenker du om det?

– Når vi nå skal se på problematikken, må vi se helhetlig på det og finner løsninger som sørger for at beredskapen er god.

Anders Tyvand

JOBBER MED SAKEN: Statssekretær Anders Tyvand (KrF) i Samferdselsdepartementet sier at de ønsker en rask løsning på utfordringen.

Foto: JOHN-ANDRÉ SAMUELSEN / NRK