Redd båtkutt fører til forfall: – Vi får ikke tatt vare på husene

Dersom båten forsvinner, blir det umulig å komme seg ut til ferieparadisene langs kysten. Velforeninger protesterer mot forslag om kutt i rutetilbudet til sjøs, men skal fylkeskommunen prioritere steder uten fastboende?

Tun på Sørfugløy

IDYLLISK: Tunene på Sørfugløy er velholdte, i alle fall i sommermånene. – Jeg er bekymret for at båten skal bli kuttet. Det bare se på husene som står her oppe, hvor velholdt de er. Det er lagt ned utrolig mye penger på hver gård, sier Brynje Kikesæter.

Foto: Kari Skeie / NRK

Det er idyllisk på Fugløya i Gildeskål. I dag er dette ferieparadiset for mange, men det er ingen som bor her fast. De om lag 50 husene i bygda Sørfugløy er blitt fritidsboliger.

– Du finner en ro her du ikke finner andre plasser, sier Karl Edvard Skavhaug. Han er leder i Sørfugløy Velforening, som protesterer mot fylkeskommunens forslag om å kutte båtforbindelsen til øya.

– Vi får ikke tatt vare på husene, på kulturlandskapet. Vi har fått dette i arv og jeg mener at både vi og storsamfunnet har et ansvar for å ta vare på dette. Det er katastrofe dersom båten forsvinner.

Nordland fylkeskommune sendte tidligere i år et forslag på høring over hvordan ferge- og hurtigbåttilbudet i Nordland skal se ut i åra som kommer. I tillegg til å modernisere tilbudet, får Nordland fylkeskommune mindre penger fra staten og må finne steder å kutte.

Tun på Sørfugløy

IDYLLISK: Tunene på Sørfugløy er velholdte, i alle fall i sommermånene. – Jeg er bekymret for at båten skal bli kuttet. Det bare se på husene som står her oppe, hvor velholdt de er. Det er lagt ned utrolig mye penger på hver gård, sier Brynje Kikesæter.

Foto: Kari Skeie / NRK

Må prioritere

Forslaget for Sørfugløy går ut på å kutte all offentlig båtforbindelse. En av årsakene er at reisetida på Nordlandsekspressen mellom Bodø og Sandnessjøen skal ned ved å kutte flere små anløp. Den lille lokalruta i Gildeskål som også anløper Sørfugløy er også foreslått nedlagt.

Fylkesråd for samferdsel, Svein Eggesvik (Sp) sier at de må prioritere hardere framover.

– Vi kommer først og fremst til å prioritere næringslivet, pendlere og skoleungdom. den gjennomgangen vi gjør nå er ikke gjort på 20 år. Næringslivet har endret seg og folk lever annerledes.

Eggesvik sier de må prioritere stedene som har fastboende. På Sørfugløy flytta den siste fastboende i 2008.

– Men, det er likevel ikke sikkert at plassen blir kuttet. Vi ser på muligheten til en lokal løsning med annen båt som vil bli noe saktere. Ingenting er ennå avklart, sier Eggesvik.

Svein Eggesvik, fylkesråd for samferdsle

MÅ GÅ RASKERE: Ikke på 20 år har noen gått gjennom samferdselen til sjøs som fylkeskommunen nå gjør. I et forsøk på å få Nordlandsekspressen til å gå raskere, vurderer de å sløyfe å legge til kai ved Sørfugløy.

Foto: Kari Skeie / NRK

Skjønner ikke logikken

Å kutte avganger vil kutte kostnader, og som mange andre statlige institusjoner ser Nordland fylkeskommune etter steder å kutte i nettopp disse. Men ikke alle er enige i at færre avganger vil gi avkastning.

– Jeg kommer hit hver sommer med min familie. Jeg har med meg tre barn og min mor, sier Janne Kristin Aasen Hansen mens hun venter på kaien.

– Jeg kommer fra en turistkommune, Larvik. Jeg ser at vi nesten dobler innbyggertallet i kommunen om sommeren, og ser at turistene legger igjen mye penger. Vi er jo avhengige av at det samme skjer i Nordland, og jeg syns derfor det er rart at fylkeskommunen ikke ser at dette vil skade turismen, sier Hansen.

Janne Kristin Aasen Hansen

AVHENGIG AV BÅTEN: Janne Kristin Aasen Hansen og familien ville ikke kommet seg på ferie i familiehuset, hadde det ikke vært for rutebåten.

Foto: Kari Skeie / NRK

Om rutebåten slutter å legge til kai ved Sørfugløya eller ikke blir bestemt i oktober.

Jordsmonnet på øya er svært fruktbart, så det har bodd folk der i lang tid. Etter andre verdenskrig bodde det 200 personer der. De siste flyttet i 2008.

Reiseprogram

EN LITT ANNEN ØY: Sørfugløya så litt annerledes ut da NRKs reiseprogram gjorde strandhogg der i 1973.