NRK Meny
Normal

–Hun er overlatt helt til seg selv

Biskop Tor B. Jørgensen har besøkt «Leah» i Italia. Han er engstelig for at kvinnen som har vært utsatt for trafficking kan bli fanget opp av sitt gamle nettverk der.

Leah
Foto: Håvard Karlsen

Etter å ha blitt sendt ut av Norge i april oppholder nigerianske «Leah» seg nå i Italia sammen med sin lille datter.

Det var nettopp til Italia hun som fjortenåring kom som trafficking-offer, og ble utsatt for grove krenkelser over flere år.

Nylig dro representanter fra støttegruppa hennes for å besøke henne der. Også biskop i Sør-Hålogaland bispedømme, Tor B. Jørgensen, var med i reisefølget.

Biskopen har engasjert seg i «Leahs» sak siden det ble klart at hun ikke ville få oppholdstillatelse i Norge.

– Må klare alt selv

Etter å ha sett hvordan «Leah» sliter i Italia, bekymrer biskopen seg for fremtiden til den lille familien.

– Hun er helt overlatt til seg selv, sier Jørgensen.

«Leah» forsøker nå å søke status som asylsøker, men oppfølgingen fra italienske myndigheter er ifølge biskopen mangelfull.

– Hun har ingen juridisk og praktisk oppfølging i prosessene rundt seg, forteller han.

«Leah» er så langt ikke registrert som asylsøker. Under besøket fra støttegruppa skulle hun i møte med italiensk politi for å sparke søknadsprosessen i gang, men møtet ble uten forvarsel avlyst og forskjøvet en måned.

– Bekymret

«Leah» og datteren bor nå på en liten institusjon for kvinner i lignende situasjoner, mødre med små barn og traffickingofre.

– Det er ordnende forhold der hun er nå, men vi frykter hvordan det vil bli når hun får status som asylsøker, sier Jørgensen.

Italia er et av landene som er hardt rammet av finansuroen i Europa. Arbeidsløsheten er stor og biskopen beskriver forholdene i landet som vanskelige.

Han bekymrer seg for «Leah» fordi riften om jobbene er stor. Siden hun er uten skolegang vil hun ha en ekstra tøff vei ut i arbeidslivet, og biskopen frykter at hun kan bli tvunget ut i prostitusjon.

– Jeg er urolig for henne fordi vi ser at hun kan bli fanget opp av sitt gamle nettverk, forteller Jørgensen.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Biskopen besøkte Lea i Italia

Traffickingofferet Leah sammen med Wanja Sæther fra støttegruppa, biskop Tor B. Jørgensen, og sin datter i Italia.

Foto: Privat

Mener håndteringen av traffickingofre er stygg

Biskopen mener Norge burde ta mer ansvar for trafficking-ofre som søker opphold i landet.

– Menneskehandel er som slaveri å regne. Måten Norge håndterer disse ofrene på er stygg, sier Jørgensen.

Støttegruppa og biskopen er nå i gang med å lage en rapport på bakgrunn av besøket, og vil følge saken videre.

– Vi vurderer hvordan vi kan hjelpe «Leah» slik hennes situasjon er nå, og så vil vi jobbe for å øke fokuset på menneskehandel og ofrene for dette.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Leahs datter i Italia

Leahs datter går sammen med sin mor en usikker fremtid i møte. Biskop Tor B. Jørgensen mener Norges behandling av traffickingofre er stygg.

Foto: Wanja Sæther / Privat

Mener økonomisk krise ikke har påvirket hjelpeapparatet i Italia

Utlendingsnemnda (UNE) har tidligere uttalt at «Leah» vil være trygg i Italia.

– Italia har iverksatt en rekke tiltak for å bekjempe menneskehandel. Blant annet er det opp til 20 års fengsel for menneskehandel. Italienerne har også oppretta flere såkalte shelters, der kvinner som er utsatt for menneskehandel kan oppholde seg å få hjelp. I tillegg har de et vitnebeskyttelsesprogram som skal fungere bra, har seksjonssjef Tom Paulsen tidligere uttalt.

UNE er uenig i at den økonomiske krisa i Italia har ført til at hjelpeapparatet ikke lenger fungerer.

– Ut fra våre kilder, som blant annet er Landinfo, så blir disse menneskene i tilstrekkelig grad ivaretatt. Vi har ikke mottatt noen informasjon i den senere tid om at forholdene i Italia har endret eller forverret seg. Den økonomiske krisa i Italia har ikke gått ut over hjelpeapparatet til disse kvinnene, sier Paulsen.