REC legger ned i Glomfjord

Solcelleprodusenten REC legger ned all virksomhet i Glomfjord i Nordland. Rundt 200 ansatte mister jobben.

Ole Enger

REC legger ned all virksomhet i Glomfjord.

Foto: Aas, Erlend / Scanpix

Tirsdag var konsernstyret samlet for å avgjøre solenergiselskapets framtid i Norge. Der ble det avgjort at virksomheten i Glomfjord legges ned. Dermed er alle de tre REC-fabrikkene i Nordland nedlagt.

Fabrikken på Herøya vil fortsette som før.

Tre av fire ansatterepresentanter i REC-styret, alle fra fagforbundet Industri Energi, stemte imot beslutningen om nedleggelse.

Totalt har nærmere 700 ansatte mistet jobben etter at REC pakker kofferten og forlater Glomfjord og Narvik.

200 berørt

Med utsikter til et betydelig negativt driftsresultat fra virksomheten i Glomfjord, har REC besluttet å legge ned fabrikken som produserermonokrystallinske wafere med 300 MW årlig kapasitet. Produksjonen vil bli stanset så snart som mulig, og om lag 200 ansatte vil bli berørt avnedleggelsen, sier selskapet i en børsmelding.

– Vår organisasjon i Glomfjord har vist forbedringer i driften og kostnadsreduksjoner som er imponerende, men dette har dessverre ikke vært tilstrekkelig for å sikre lønnsom drift i et svært vanskelig marked. Vi forstår hva disse nedleggelsene betyr for berørte ansatte og lokalsamfunnet, og dette har derfor ikke vært en enkel beslutning, sier konsernsjef i REC, Ole Enger.

– Aktivitet i noen uker til

I oktober la REC ned store deler av produksjonen i Norge. Den eldste waferfabrikken på Herøya, multiwaferfabrikken i Glomfjord og solcellefabrikken i Narvik ble lagt ned permanent og 700 ansatte mistet jobben.

I Glomfjord i Meløy kommune i Nordland sto 200 igjen uten jobb, men en liten trøst var at Mono-fabrikken, den mest moderne delen av RECs virksomhet, ble spart.

I januar ble 50 prosent av Mono-fabrikken stengt og nå velger REC å legge ned også de siste arbeidsplassen i Glomfjord.

– Selve produksjonen vil bli stanset i løpet av relativt kort tid. Det vil være aktivitet i fabrikken noen uker til, men det er en vurdering lokal fabrikkledelse gjør sammen med den øvrige organisasjonen, sier konserndirektør, John Andersen.

– Var det en vanskelig avgjørelse å ta?

– Ja, vi har stor forståelse for at dette berører ansatte og lokalsamfunnet på en sterk måte, men vi må opptre ansvarlig i forhold til de økonomiske realitetene.

Herøya blir spart

Men fortsatt er det noe liv igjen i REC i Norge. Virksomheten på Herøya i Telemark fortsetter som før.

– Vi viderefører virksomheten på Herøya. Vi har tidligere besluttet å legge ned noe virksomheten, men det som er igjen fortsetter som før.

– Hvorfor overlever Herøya og ikke Glomfjord?

– Vi vurderer sannsynligheten for å oppnå lønnsom drift større på Herøya enn i Glomfjord. De to fabrikkene har ulikt utgangspunkt, det er forskjeller både i hva slags produkt de lager og i størrelsen på fabrikken, og dermed må de vurderes hver for seg med tanke på fremtidig konkurranseevne, sier Andersen.

Milliardbombe

Fjerde kvartal endte med et driftsresultat før nedskrivninger på 178 millioner kroner, viser kvartalsrapporten som ble lagt fram i februar. I kvartalet tar selskapet nedskrivninger på 2,5 milliarder kroner knyttet til den integrerte wafer- og solcellepanelfabrikken i Singapore.

Driftsresultatet ender dermed på i underkant av - 2,5 milliarder kroner. Etter nedskrivninger på totalt 10,1 milliarder kroner endte driftsresultatet for hele 2011 på - 9,5 milliarder kroner, skriver dn.no.

Fikk fem millioner av staten

Kun ti dager før julaften fikk Mono-fabrikken fem millioner til effektivisering for å overleve.

Innovasjon Norge støttet et utviklingsprosjekt ved REC Mono i Glomfjord med 5 millioner kroner. Totalt skal det brukes vel 20 millioner på prosjektet, og målet er å sikre varig drift.

Disse pengene må REC betale tilbake dersom de legger ned produksjonen i Glomfjord.

– Vi har en klausul som sier at dersom de legger ned i Norge, så skal pengene tilbakebetales. Fordi vi vet at det er et vanskelig marked, har vi lagt i en sånn klausul, sier Kjetil Svorkmo Bergmann, kommunikasjonsdirektør i Innovasjon Norge.