Milliardbombe i Rec kan bli kroken på døra

Solenergiselskapet REC har planer om å legge ned all produksjon i Norge. – 600 arbeidsplasser i Meløy forsvinner. Dette berører oss dypt inn i sjelen og hjertet, sier Lothar Marun i Meløy Næringsutvikling.

REC, solcellefabrikk Glomfjord

REC fortsetter å kutte i Glomfjord. I løpet av januar blir 65 ansatte permittert og produksjonen halvert. – Dette er kroken på døra for REC i Norge, sier aksjeanalytiker.

Foto: Knut Haarvik / NRK

Det sa konsernsjef Ole Enger da REC la frem årsregnskapet i dag.

I Meløy rammer dette sju bedrifter, og totalt rundt 600 ansatte mister jobben, inkludert de som allerede er permittert.

Lothar Marun i Meløy Næringsutvikling sier det er en tung dag for kommunen.

– Det er en katastrofe for hele samfunnet. Nå gjelder det ikke bare arbeidsstokken det går ut over, men hele kommunen. Dette vil berøre all virksomhet i Meløy, sier han til NRK.no.

I fjor kuttet selskapet 700 stillinger i Norge. I Narvik har allerede rundt 170 mistet jobben, når REC la ned der. Nå er de siste 500 norske arbeidsplassene i REC på Herøya i Telemark og i Glomfjord i Nordland i fare.

Nå vil kommunen gjøre det de kan for å berge stumpene.

– Vi må jobbe videre med etablering av nye industriarbeidsplasse. Utgangspunktet vårt er verre enn i går. Men samtidig gir det oss mulighet til å skape nye arbeidsplasser, sier Marun.

Milliardbombe

Fjerde kvartal endte med et driftsresultat før nedskrivninger på 178 millioner kroner, viser kvartalsrapporten som ble lagt fram onsdag. I kvartalet tar selskapet nedskrivininger på 2,5 milliarder kroner knyttet til den integrerte wafer- og solcellepanelfabrikken i Singapore.

Driftsresultatet ender dermed på i underkant av - 2,5 milliarder kroner. Etter nedskrivninger på totalt 10,1 milliarder kroner endte driftsresultatet for hele 2011 på - 9,5 milliarder kroner, skriver dn.no.

700 mistet jobben

I oktober la REC ned store deler av produksjonen i Norge. Den eldste waferfabrikken på Herøya, multiwaferfabrikken i Glomfjord og solcellefabrikken i Narvik ble lagt ned permanent og 700 ansatte mistet jobben.

I Glomfjord i Meløy kommune i Nordland sto 200 igjen uten jobb, men en liten trøst var at Mono-fabrikken, den mest moderne delen av RECs virksomhet, ble spart.

– Mono-fabrikken i Glomfjord er i fare. Det blir mer og mer klart at det er fabrikkene i utlandet som blir REC i årene som kommer, sier økonomimedarbeider Knut Eirik Olsen i NRK.

Sammenlignet med foregående kvartal var Recs gjennomsnittlige salgspriser for silisium ned 42 prosent, wafere (silisumsskiver til solcellepaneler) ned 31 prosent og solcellepanelprisene ned 15 prosent.

– Det skyldes at selskapet tidligere har sagt at hvis det går dårlig i første kvartal i 2012, så er sjansen for at de legger ned er overveiende sannsynlig, sier Olsen.

Ingen god dag

Video 1dba967c-c44d-40ee-9592-a10b0ca6ce6b.jpg

KONSEKVENSER AV REC SIN NEDLEGGING

Dette er ingen god dag for hverken Glomfjord eller Porsgrunn.

– Men bakgrunn av det ledelsen tidligere har sagt, så ligger Mono-fabrikken tynt an. Det har ikke skjedd noe positivt etter at de sa at første kvartal kunne bli avgjørende. er nærmere stupet etter dette her, sier NRKs økonomimedarbider som har fulgt REC lenge.

Rec-sjefen vil ikke utelukke ytterligere nedstengning av kapasitet i Norge.

– Videre prisøkninger og videre kostnadsreduksjoner må til for at vi skal fortsette å produsere i Norge. Vi kan ikke ekskludere videre nedstenginger i Norge, sier Enger til DN.no.

I fjerde kvartal fikk Rec inntekter på 690 millioner kroner knyttet til kanselleringer av salgskontrakter på wafer. Dette ble delvis utlignet av kostnader på 335 millioner kroner knyttet til permanent nedstengning av solcelleproduksjonen og 50 prosent av wafer-produksjonen i Norge.

Video Unge folk må flytte

Unge folk må flytte