Reagerer på utrydningstruet fjellrev i turistreklame

En liten fjellrevvalp som leker med fotografens kameralinse brukes til å lokke turister til Nord-Norge. – Uheldig, mener både Miljødirektoratet og Norsk institutt for naturforskning.

Nord-Norge Offisiell side for turistnæringen i Norge

For å beskytte fjellreven fra utryddelse, blir det nå forbudt å forstyrre, skade eller ødelegge fjellrev og fjellrevhi.

Foto: Faksimile nordnorge.com

– Det er uheldig at reiselivopearatører bruker et bilde av en fjellrev som leker med kameralinsa. Det er forbudt å forstyrre fjellrev, og slike bilder sender helt feil signaler til turister, sier seniorforsker Nina Eide som leder overvåkningsprogrammet for fjellrev i NINA.

Seniorforsker Nina Eide i NINA

Seniorforsker Nina Eide i NINA.

Foto: Arnstein Staverløkk/NINA

Fjellreven er en kritisk truet art med ekstremt høy risiko for å dø ut. Det er bare 200 voksne fjellrevindivider i Norge.

I statsråd i fjor ble det bestemt at fjellreven skulle gis ytterligere vern. I den nye forskriften (se faktaboks) forbys handlinger som forstyrrer, skader eller ødelegger fjellrev og fjellrevhi.

Eide sier hun har sett naturfotografer som lokker fjellrev med kjøttbiter for å få best mulig bilder.

– Det er forbudt. Kommer du uforvarende til et fjellrevhi skal du trekke deg stille unna, og observere på god avstand. Menneskelig nærvær over tid kan gjøre fjellrevene mer tamme, sier Eide, som håper reiseoperatøren fjerner bildet.

Miljødirektoratet: – Uheldig

Fjellrev i turistreklame

Også Hurtigruten bruker fjellrev i turistreklame. NINA oppfordrer turistbransjen til å være bevisst på signalene slike bilder kan sende ut.

Foto: Faksimile Hurtigruten

Også Miljødirektoratet mener at bilder av mennesker i nærkontakt med fjellrev er uheldig i turistreklame.

– Det er ikke slik at reiseoperatøren tilbyr noe. Statens naturoppsyn har imidlertid hjemmel til å slå ned på en konkret handling som på bildet, sier rådgiver Victoria Sahlen i viltseksjonen i Miljødirektoratet.

– Vil ikke villede turister

Nordnorsk reiseliv,som bruker fjellrevbildet, sier de ikke er kjent med det nye forbudet. Bildet ble kjøpt inn for tre-fire år siden, altså lenge før forskriften trådte i kraft.

– Vi ønsker ikke å villede turister, og er glade for at vi ble gjort oppmerksomme på dette. Vi skal fjerne bildet så raskt det lar seg gjøre, sier reiselivssjef Lena Nøstdal i Nordnorsk reiseliv avdeling Tromsø.

– Ikke en dyrepark

– Fjellreven på bildet er fra en familie som bodde under et hotell på Svalbard i 2010. De var nærmest tamme og oppsøkte folk, sier Ole Jørgen Liodden, som fotograferte reven øverst i saken.

Han er en erfaren naturfotograf og sier det er svært sjelden at man får slike muligheter. Derfor bør ikke turister ha forhåpninger om å få tatt dyrebilder når de kommer til Norge. Han er klar på at fjellreven må få være i fred.

– Det er vill natur, ikke en dyrepark. Vi har ikke kontroll på hva dyrene gjør, og alt må skje på deres premisser. Vi skal ikke lokke eller gå etter dem.

– Når det er sagt - det er typisk at det er forskere som roper varsko om slikt. Hvis det er noen som virkelig oppsøker rev så er det dem. Forskning utgjør en betydelig stressfaktor for dyr som blir merket og tatt prøver av, sier Liodden.

Fjellrevvalpen er snart fri

Denne fjellrevvalpen ble satt ut på Saltfjellet i fjor.

Foto: Statens naturoppsyn (SNO)