Reagerer på radmager makrell langs kysten: – Dette er ikke normalt

Rudolf Johannessen i Lurøy på Helgeland har vært fisker på sjøen i snart 60 år, men det han har fått i garnet den siste tiden har han aldri sett maken til.

Mager makrell på Helgeland

Rudolf Johannessen tok dette bildet av radmager makrell, og fiskere langs hele kysten melder om det samme.

Foto: Rudolf Johannesse

– Vi lurer på hva det er som skjer. Hele kysten er rammet, sier Johannessen til NRK.

Det er Fiskeribladet Fiskaren som bringer nyheten om små makrell som fyller opp kysten. Radmager sådan, ifølge observasjoner fra fiskere som Johannessen og andre.

Formannen i veteranklubben til Norges Sildesalgslag, Jan Johansen, har bedt medlemmene sende inn informasjon om situasjonen, med overveldende og entydig respons.

– Problemet er stort på hele kysten. Dette er det verste bildet jeg har vært borte i. Det er mange veteranfiskere og andre som sier det samme, forteller Johannessen til fagbladet, og sier han frykter dette bærer bud om en økologisk katastrofe.

– Konsekvensene blir særlig alvorlig på kysten av at først stor og nå små makrell beiter så kraftig på mat og andre arter som sild i et matfat som tømmes. Også torskebestanden kan bli hardt rammet.

Vet ikke resultatet

Rudolf Johannessen er ikke like bekymret, men sier han i alle fall observerer store forandringer.

Den større, fangstbare makrellen har blitt vanligere i nord med årene. Men at yngelen opptrer i store mengder her oppe er et fenomen han ikke har observert tidligere.

– Hvorfor i alle dager oppholder yngelen seg i samme område som den større, fangstbare? Den risikerer å bli spist, sier Johannessen, som mener makrellyngelen – i tillegg til å være mager – har forlatt sine naturlige områder.

– Den går jo dit det er mat å finne. Så dette er kanskje en del av et større bilde. Sjøfuglene sliter jo også.

Makrell

Normalt er makrellens oppvekstområde på sokkelen fra Spania i sør til Skottland i nord og innover i Nordsjøen, ifølge Fiskeribladet.

Foto: Berge Myrene / NRK

Han understreker at han har «folkevett og ikke fagvett», og at han håper forskere tar situasjonen i nærmere betraktning.

– Det er noe som ikke er normalt. Men hva resultatet blir, det vet vi ikke.

Johannessen viser til at også rekefisket i området har gått bratt nedover de siste årene.

Endringer i gyteutbredelsen

Havforskningsinstituttet har vært på flere tokt i år, og sier til Fiskeribladet at det er nytt at det observeres så mye årsyngel på norsk sokkel.

Årsaken er ifølge fagfolkene relatert til en endring i makrellens gyteutbredelse. Arten hadde i fjor en mer nordlig gyteutbredelse enn i tidligere, noe som har resultert i at en del yngel har drevet inn på norsk sokkel og får dette som oppvekstområde.

– Vi vil prioritere arbeid med å vurdere de underliggende årsakene til at vi nå observerer makrellyngel på kysten og eventuelle effekter dette kan ha økosystemmessig, skriver forskerne Kjell Rong Utne og Aril Slotte i en e-post til Fiskeribladet.