Normal

– Hurtigrutekutt i strid med valgløfter

Hurtigruten må tilby et minst like godt seilingsmønster etter en ny anbudsrunde som de gjør i dag, mener nyvalgt leder i samferdselskomiteen på Stortinget, Knut Arild Hareide (KrF).

MS Kong Harald. Foto: Hurtigruten

HVOR SKAL DEN SEILE: Det er skapt ny usikkerhet om Hurtigrutens framtidige seilingsmønster.

Foto: Hurtigruten

Han viser til at daværende samferdselsminister og partileder Liv Signe Navarsete (Sp) under valgkampen gikk ut og garanterte at seilingsmønsteret til Hurtigruten skulle bestå.

Vil ha garantier

Nå stiller han et spørsmål i Stortinget til nåværende samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) der han vil ha henne til å garantere at seilingsmønsteret blir opprettholdt.

Det er skapt ny usikkerhet om Hurtigrutens framtidige seilingsmønster etter at Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag (LU) i et brev til Samferdselsdepartementet åpner for at Hurtigruten kan anløpe steder fem dager i uken i stedet for som i dag sju dager.

Fem dager i uka

LU består av politikere fra de fire nordligste fylkene. Utvalget går i brevet primært inn for at dagens seilingsmønster opprettholdes, men ser på alternativet med fem dagers seiling som en nødplan.

Hareide kritiserer Landsdelsutvalget for brevet, og han kritiserer også statssekretær i Samferdselsdepartementet, Erik Lahnstein (Sp) for å ha sagt at kutt i Hurtigrutens seilingsmønster er en god idé.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.