Ras i Bustneslia

Det har gått et mindre ras av is og stein på fylkesvei 12 i Bustneslia. Det meler politiet. Raset sperrer kjørefelt mot Nesna, og kommer litt brått på. Det skal være mulig å passere.