Ras i Beiarn - veien åpner trolig onsdag

Flere steinblokker har steng veien mot Soløy i Beiarn kommune. Geologer har nå jobbet med å kartlegge stedet og vurderer området som rimelig stabilt

Ras

Fjellveggen hvor raset gikk har trolig lite historikk med ras.

Foto: Freddy Olsen / Beiarn kommune

– Rapporten er ikke klar, men geologen vurderer området som rimelig stabilt så lenge det ikke kommer store nedbørsmengde, forklarer Freddy Olsen fra teknisk avdeling i Beiarn kommune.

Hvis kommunen får startet oppryddingen i løpet av morgendagen vil veien trolig åpne samme dag. Raset ga ingen skader.

– Vi går i gang med opprydningsarbeidet så fort rapporten er klar, forklarer Olsen.

Raset hadde gått av 80 meter høyt oppe i lia på veien mot Soløy i Beiarn. Området har trolig ikke en historikk for ras,

Kommunen har fått et firma som driver med geoteknikk i Bodø til å å se på fjellveggen. Det henger fortsatt steinblokker igjen, men det er trolig ikke fare for at de raser ut.

Steinblokker i Beiarn

Flere steinblokker dekker veibanen mot Soløy.

Foto: Freddy Olsen / Beiarn kommune

Det har trolig vært et ras på samme sted for 20-25 år siden ifølge en av grunneierne som rammes av stengt vei. Til tross for at det ikke har vært så mange tidligere ras, ville de få en geolog til å sjekke stedet grundig før de setter igang arbeidet.

– Det er et område hvor det er mulig at det kan gå ras, men jeg har ikke noe historikk på dette.

Fjellblokker i Beiarn

Det ligger flere fjellblokker på jordet.

Foto: Freddy Olsen / Beiarn kommune

Det er to grunneiere som er rammet av raset og bruker veien. Det er trolig ikke helt umulig å komme seg fram, da det finnes flere kjøreruter.

– På nedsiden av veien er det en liten åker man kan bruke til å passere steinene som ligger etter raset, sier Olsen.

Kommunen frarår ferdsel i området inntil faren for etter-ras er nærmere avklart.

Det er fortsatt løse deler igjen i fjellveien, men resten av fjellveggen ser fin ut, i følge Olsen. Det er fortsatt vanskelig å si om store nedbørsmengder kan forårsake en ny ulykke nå eller i lang tid framover.

– Det er ikke en sterkt trafikkert veit, men vi må se på det slik at vi kan gjøre det tryggest mulig for de som ferdes der, forklarer Olsen.