Rapport: Tysfjord kommune brøt loven i overgrepssaken

Fylkesmannen har etter tilsynet med Tysfjord kommune avdekket flere lovbrudd. Nå lover kommunen å ordne opp.

Tysfjord kommune

Kommunehuset i Tysfjord.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– Her er det rutinesvikt, sier Guri Adelsten Iversen, som er utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Nordland.

I dag kom tilsynsrapporten om Tysfjord kommune fra Fylkesmannen i Nordland.

Etter medieoppslag om overgrepssaker i Tysfjord og politiets etterforskning av disse, førte Fylkesmannen et samordnet tilsyn med blant annet barnevernstjenesten og helsetjenesten samt skole- og barnehagesektoren.

Konklusjonen er at kommunen har brutt opplæringsloven og barnehageloven som sier at kommunen er ansvarlig for å vurdere om tilsatte oppfyller meldeplikten – samt å påse at skolene endrer eventuell lovstridig praksis.

– Tysfjord kommune som skoleeier, har ikke et system for å vurdere og følge opp kravene i skolenes opplysningsplikt til barnevernstjenesten, står det i rapporten (les mer i faktaboks).

Drag skole

OVERGREPSSAKER: De siste årene har flere og flere historier om overgrep i Tysfjord kommet fram i media. Som direkte konsekvens av dette førte Fylkesmannen i Nordland tilsyn med kommunen.

Foto: Harrieth Aira / NRK

Bør vurdere risiko

Tilsynet har ikke gått på enkelthendelser, men på de tilsattes kunnskaper om hvilke plikter de har. Det er ikke funnet bevis for at noen barn som burde ha blitt meldt fra til barnevernet ikke har blitt det.

Likevel heter det i rapporten:

«Når det gjelder barnehagene, er antall meldinger i løpet av de fem siste årene veldig lavt. Vi vurderer at det er en risiko for at saker som burde vært meldt fra barnehagene, ikke har blitt kjent for barnevernstjenesten».

– Vi kan jo ha en mistanke om at slikt har skjedd, men vi kan ikke si konkret at noen barn ikke har blitt meldt fra om, sier Iversen hos Fylkesmannen i Nordland.

Guri Adelsten Iversen

RUTINESVIKT: Utdanningsdirektør Guri Adelsten Iversen sier kommunen har sviktet i sine rutiner.

Foto: Emil Indsetviken / NRK

Selv om risikoen ikke er like stor for skolesektoren, bør kommunen som skoleeier og barnehagemyndighet gjøre risikovurderinger for lovbrudd. Disse risikovurderingene bør dessuten følges opp med nødvendige tiltak, skriver Fylkesmannen.

Barnevernet gjorde det bra

Det samordnede tilsynet har vist at meldeplikten er godt kjent i helsetjenestene, skolen og barnehagene. Tilsynet viser også at barnevernstjenesten håndterer bekymringsmeldinger på en forsvarlig måte.

Men Fylkesmannen mener dette er et resultat av de enkelte tjenestenes arbeid og ikke av styring fra kommunens ledelse.

I rapporten kommer det fram at Fylkesmannen vurderer at det er en knyttet risiko til at ledelsen i liten grad holder seg orientert om tjenestenes praksis når det gjelder å melde til barnevernstjenesten.

Skal rette opp

Arne Kvensjø, som ble konstituert som rådmann i Tysfjord i juli, sier til NRK at de tar dette på dypeste alvor, og at de skal gjøre det de kan for å bedre situasjonen.

– Forbedringene og avviksmerknadene er på systemområder, og det er et opplag lederansvar å ta tak i dette så raskt som mulig.

– Det er praktisk talt ikke endringer fra den foreløpige rapporten til den endelige, så det er all grunn til å tro at jobben er i gang allerede, bemerker han.

Han påpeker at et nytt prosjekt som formelt starter 23. august skal se nærmere på de kommunale tjenestene og hvordan de kan bli bedre i forebyggende henseende.

– Fylkesmannen er ikke fornøyd med at kommunen ikke har fulgt opp meldeplikten godt nok. Er det fare for at bekymringsmeldinger ikke har nådd barnevernet i senere år slik du ser det?

– Jeg er ikke kjent med at det er noe som har glippet, men som det antydes er muligheten til stede for at systemet ikke har vært godt nok.

Tysfjord kommune har frist til 29. september på å ordne opp i merknadene. Da vil Fylkesmannen igjen vurdere situasjonen.