Hopp til innhold

Rapport: Airbnb kan få «katastrofale konsekvenser» for noen kommuner

Airbnb blir stadig større i Norge. Det er ikke bare positivt, advarer forsker.

Nusfjord

Her i Flakstad kommune i Lofoten leies mellom 4,6 og 9 prosent av boligene (avhengig av opptellingmetode) via Airbnb. På bildet: Fiskeværet Nusfjord.

Foto: Wikimedia Commons

Stadig flere av oss leier ut privat til andre via Airbnb.

Nå finner man rundt 17.000 hus og leiligheter på de norske nettsidene. Sist sommer var over 90 prosent av alle norske kommuner representert på tjenesten.

Fortsetter veksten kan man forvente at 3,7 prosent av alle boliger i Norge leies ut via Airbnb innen 2022. Det er ikke bare positivt, skal vi tro en ny rapport.

Kan bli for mye på ett sted

– Det stadig økende omfanget av Airbnb-boliger er både positivt og negativt, sier Evgueni Vinogradov.

Han er forsker ved Nordlandsforskning, og er en av to forfattere bak rapporten som tar for seg Airbnb-markedet i Norge.

På den ene siden bidrar Airbnb til økt turisme, med ringvirkninger for restauranter, opplevelsesleverandører og øvrig næringsliv. Det er positivt.

På den andre siden blir det vanskeligere for vanlige folk å finne seg plass å bo. Særlig rammes de svakerestilte i samfunnet.

– Det slår ut negativt i det øyeblikket hvor man får for mye Airbnb på ett sted. Som man for eksempel ser i Lofoten, sier Vinogradov.

Sakrisøy, Moskenes

Moskenes, en annen kommune med mange Airbnb-boliger.

Foto: Billy Jacobsen / NRK

Nesten hver 10. bolig leies ut

Lofoten, som er blant de mest kjente turistdestinasjonene i landet, har størst konsentrasjon av Airbnb i hele Norge. I fjor var regionen den mest størst vekst i hele Norden, sett opp mot antallet Airbnb-gjester, ifølge rapporten.

I Flakstad kommune leies nå nesten hver 10.‐ende bolig ut via Airbnb. Det skaper ifølge Vinogradov problemer for blant annet næringslivet.

Evgueni Vinogradov

Evgueni Vinogradov er forsker ved Nordlandsforskning.

Foto: Nordlandsforskning

– Det største problemet for Lofoten er at man her trenger boliger for sesongarbeidere. Når lokalt næringsliv ikke finner plass til sine ansatte kan resultatet bli tap av arbeidsplasser fordi bedrifter velger å forflytte seg ut av kommunen.

Vinogradov understreker at det er store regionale forskjeller. I en liten kommune som Flakstad vil 60 Airbnb‐utleiesteder ha ganske betydelig effekt på utleiemarkedet. I andre kommuner vil problemstillingen være nærmest ikke-eksisterende.

Likevel: Rapporten konkluderer med at Airbnb i noen få kommuner vil ha «nærmest katastrofale konsekvenser for lokalsamfunnet, de svaktstilte på boligmarkedet og ikke minst for næringslivet som ikke er knyttet til turisme».

– Hva legger du i det, Vinogradov?

– Hvis det nå er 10 prosent av boligene som er leid ut i en kommune, så kan tallet øke til 20 eller 30 prosent om noen år.

– Det betyr at det meste som da skal være i en kommune er turister. Det blir lite plass for lokalbefolkninga, og ingen plass for sesongarbeidere. Det blir en veldig ensidig utvikling.

Ordføreren ser positivt på det

I Flakstad deles ikke bekymringene av ordføreren. Hans Fredrik Sørdal sier kommunen allerede mangler overnattingsplasser til alle de besøkende som kommer.

Hans Fredrik Sørdal - ordfører i Flakstad

Hans Fredrik Sørdal erkjenner at Airbnb gir noen utfordringer, men at de langt på vei oppveies av alle de positive fordelene Airbnb gir.

Foto: Martin Losvik

Kommunen har lite mark å bygge på selv, og derfor er de prisgitt at private åpner dørene til sine hjem, sier han.

– Dette er en kjærkommen biinntekt for mange. Det gjør også at hus som ellers ville stått tomme blir vedlikeholdt, noe som igjen bidrar til lokal sysselsetting.

På spørsmål om det bør komme noen form for regulering på plass, sier Ap-ordføreren at han ikke har tro på at det vil være noen løsning.

– Vi som kommune kan ikke pålegge private folk noe som helst med tanke på Airbnb. Det vi kan gjøre er å legge til rette for at for eksempel næringslivet kan bygge de boligene de finner formålstjenlig.

Forsker Evgueni Vinogradov mener på sin side at Norge bør lære av andre byer i Europa, som allerede har vært gjennom lignende utfordringer.

– Både Berlin og Paris har innført særlige reguleringer for Airbnb lokalt. Det er snakk om ekstra beskatning og ordninger hvor huseiere må søke tillatelse samt begrensninger på hvor mange dager i løpet av et år du kan leie ut via Airbnb.

  • NRK har sendt en henvendelse til Airbnb. De vil komme tilbake til saken, men sier det vil drøye på grunn av høytiden.
Flakstad E10

E10 Flakstad. Mange turister som kommer til Lofoten bor på Airbnb.

Foto: Foto: Billy Jacobsen / NRK 2009