Rapport anbefalte flytting

Advokat Sicilie Kanebog, som representerer kvinnene som saksøker Tysfjord kommune, viser til en rapport etter et tilsyn fra distriktslegen på slutten av 80-tallet. I rapporten, som hun leser fra, kommer det frem at forholdene i hjemmet var lite egnet for barn som vokser opp, og at de burde plasseres i fosterhjem for å hindre varig skade. – Det gjør meg sint å vite at barnevernet visste om dette, men ikke gjorde noe med det. Det er urettferdig, sier kvinnen i 30-årene.