Rana vil ha to sykehus

Kommuner og fylkeskommunen kan innen 4. juni komme med innspill til samfunnsanalysen om Helgelandssykehuset. Rådmannen i Rana skriver i sitt forslag til høringssvar at det bør være to sykehus på Helgeland. Forslaget skal opp i formannskapet 28. mai.