Kommunen sendte ut masse-SMS for å markedsføre protestaksjon: – Møt opp og slå ring rundt sykehuset

Rana-ordfører Geir Waage (Ap) har startet kampen for å redde sykehuset i kommunen. I dag sendte han ut 17.000 tekstmeldinger og inviterte til fakkeltog. – Sykehusforslaget vil skape sår i mange, mange år.

SMS fra Rana kommune om Helgelandssykehuset på Selfors, fakkeltog

I dag gikk det ut 17.000 tekstmeldinger via Rana kommunes varslingstjeneste med en invitasjon til et fakkeltog utenfor sykehuset.

Foto: Montasje / NRK

I går overrasket styret i Helgelandssykehuset. Flertallet av medlemmene vedtok at de vil ha ett stort sykehus i Sandnessjøen og Omegn, i strid med direktøren og en ekspertgruppes anbefaling.

Konsekvensen av forslaget er at sykehuset i Rana legges ned.

Rana-ordfører Geir Waage

Rana-ordfører Geir Waage.

Foto: Frank Nygård / NRK

Det kan ikke Geir Waage akseptere. I dag gikk det ut 17.000 tekstmeldinger via kommunens varslingstjeneste med en invitasjon til et fakkeltog utenfor sykehuset.

– Lørdag har jeg invitert alle ranværinger for å slå ring om Rana sykehus, sier Waage.

Ordføreren er helt hoderystende til utfallet av styremøtet som fant sted torsdag. Til tross for at direktør Hulda Gunnlaugsdottir mente den beste løsningen ville være ett stort sykehus i Rana og ett mindre i Sandnessjøen, stemte flertallet for at sykehuset burde ligge i Sandnessjøen og Omegn.

Styret mente samtidig at Brønnøysund og Mo i Rana skulle få såkalte distriktsmedisinske sentre (DMS).

– Det er en helt utenkelig tanke at Nord-Norges tredje mest folkerike kommune og landsdelens industrihovedstad, og som i dag har det største sykehusmiljøet på Helgeland, skal bli avspist med et DMS.

Kort forklart: Striden om Helgelandssykehuset.

Waage understreker at Ranas utgangspunkt hele tiden har vært at det burde være to sykehus på Helgeland – ett i Rana og ett i Sandnessjøen.

Forslaget som nå ligger på bordet vil splitte Helgeland i mange år, mener ordføreren.

– To sykehus vil samle Helgeland. Ett sykehus vil splitte Helgeland, og skape konflikt og sår vi kommer til å ha i mange, mange år fremover.

Skal bli færre sykehus

Regionen med 78.000 innbyggere har i dag tre sykehus. Disse ligger i Sandnessjøen, Mosjøen og Mo i Rana.

Samtidig som innbyggerne i disse byene er vant med å ha et sykehus i nærheten, er det mange kommuner på Helgeland som allerede i dag har svært lang reisevei.

Derfor har striden om hvilke sykehus som skal bevares og hvilke som skal legges ned, vært ekstra betent.

Øykommunen Træna har landets lengste reisevei. Der tar det i snitt 426 minutter for innbyggerne å komme seg til sykehus, ifølge SSB.

Også helgelandskommuner som Sømna, Vega og Brønnøy er helt i bunnen av lista.

I denne delen av regionen har det derfor vært ytret sterk bekymring for rådene om ett stort sykehus i Rana.

I dag er det sykehuset i Rana som har det største sykehuset. Det er også kommunen med flest innbyggere, cirka 25.000.

Men Mo i Rana er også en utkant, lengst nord i regionen.

Det betyr at de som bor lengst sør får lengre reisevei. Det er likevel dette alternativet den eksterne ressursgruppa har pekt på som den beste løsningen totalt sett.

Gruppa har i to omganger har pekt på Mo i Rana som det beste stedet for ett, stort sykehus.

Rapporten ble avfeid som et makkverk av ordføreren i nabokommunen da den ble presentert.

Det ble raskt organisert Facebook-grupper, bunadsgerilja, konserter og fakkeltog for å bevare sykehuset i Sandnessjøen.

12 ordførere samlet seg

I en felles pressemelding krevde 12 ordførere i kommunene sør i regionen at et nytt, stort akuttsykehus bør ligge i Leirfjord.

Ifølge den eksterne ekspertgruppa er Leirfjord-alternativet trukket fram som det beste alternativet med tanke på nærhet til befolkningen.

Sist uke kom konklusjonen fra Hulda Gunnlaugsdóttir. Hun er administrerende direktør i Helgelandssykehuset.

Der anbefalte hun en todelt løsning, med ett stort sykehus i Rana og et mindre i Sandnessjøen.

Hun mener det beste er å beholde to sykehus på Helgeland – et stort på Mo og et mindre i Sandnessjøen. Mosjøen og Brønnøysund får distriktsmedisinske sentre.

Gunnlaugsdóttir begrunner avgjørelsen med geografi, værforhold og bosettingsmønsteret på Helgeland.

Men med syv mot fire stemmer, valgte Helgelandssykehusets styre å se bort fra både ressursgruppa og direktørens råd.

I stedet ser det ut til at protestene fra sør på Helgeland har ført fram – så langt. For også Helse Nord skal si hva de mener, før helseminister Bent Høie til syvende og sist bestemmer hvor sykehuset, eller sykehusene på Helgeland skal ligge.