Rana kommune ber folk melde seg

Rana kommune ber personer med helsefaglig utdannelse eller erfaring om å melde seg. Kommunen har et umiddelbart behov for personell med helsefaglig bakgrunn. I første omgang søkes det etter hjelp til helserelaterte oppgaver. Det kan være alt fra jobb på legevakt, legesenter, i institusjon, hjemmetjeneste og boliger, til praktisk hjelp til kommunens brukere. På kommunens nettsider finnes et skjema hvor personer kan melde seg, Kommunen ber også frivillge stille opp, og ber folk om å ta melde seg hos frivillige organsisasjoner.