Rådmannen i Rana beklager

Rana-rådmann Sigmund Johnsen beklager alt oppstyret rundt ferieoppholdet i Tyrkia, og leiligheten han kjøpte under takst hos en lokal næringslivsaktør og venn.

Rådmann Sigmund Johnsen i Rana

Rådmann i Rana Sigmund Johnsen måtte i dag forklare seg for kontrollutvalget i kommunen.

Foto: Øystein Nygård

Rådmann Sigmund Johnsen i Rana forklarte i dag at han egentlig hadde tenkt å betale for oppholdet leilighet i Tyrkia, hvor han fikk bo gratis.

Leiligheten tilhører den lokale næringslivsaktøren Cafel Karan, som også er en venn av rådmannen.

– Intensjonen min var at jeg skulle gjøre opp for meg, og spørsmålet har vært reist mange ganger. Men det har blitt avvist med at venner betaler ikke, og i enkelte tilfeller så kan det faktisk oppfattes som en fornærmelse hvis man prakker penger på noen, sier Johnsen.

Inn på teppet

Rådmann Sigmund Johnsen i Rana

Sigmund Johnsen

Foto: Lars-Petter Kalkenberg

Kontrollutvalget i Rana hadde bedt rådmannen forklare seg, etter at kommunen fikk tips om rådmannens ferie. I tillegg har rådmannen kjøpt en leilighet til 300.000 kroner under takst, også det fra Cafel Karan.

– Vi fikk redegjort for rådmannens side. I tillegg brakte han opp en del andre forhold som han syntes var naturlig å ta opp med oss. Det har kommet noen opplysninger som vi må se nærmere på, sier leder Allan Rognan (H) i kontrollutvalget.

Kontrollutvalget vil nå bruke en dag eller to på å komme fram til en konklusjon i saken.

– Det er en uheldig situasjon. Men nå er det veldig viktig for alle parter at vi får ryddet opp så raskt som mulig.

Beklager

Cafer Karan

Cafel Karan eier restuaranten Babettes, og er en sentral næringsaktør i Mo i Rana.

Foto: Øystein Nygård

Rådmannen mener selv at han har opptrådt åpent og ærlig i saken, og vil ikke si han har gjort noe klandreverdig.

– Klandreverdig er jo et begrep. Det er jo ting man kan angre på. Nå har jeg ingen løpende saker med Caran. Han har skjenkebevilgning, og er leietaker i et kommunalt bygg. Jeg er ikke direkte involvert i noen av disse sakene.

Johnsen avviser at han har for nære forbindelser til næringslivsaktøren Karan, og mener ikke han har blandet sammen roller. Likevel beklager han at oppstyret denne saken har fått i media, kan ha stilt kommunen og andre personer i kommunen i et dårlig lys.

– Jeg beklager egentlig at jeg har bidratt til at kommunen sitt omdømme utad og intern, og ansatte blir rammet av de oppslagene som har vært, sier han.

Ville takket nei i dag

Cafel Karan eier restuaranten Babettes, og er en sentral næringsaktør i Mo i Rana. Karans restaurant ligger i Stako-bygget i sentrum av byen, som er eid av kommunen.

Når kommunen skal det bygge ut til høgskolesenter, vil Karan blant annet drive kafedriften. Johnsen innrømte i dag at han ikke ville sagt ja til å bo gratis i Karans leilighet i Tyrkia i dag.

– Da hadde jeg takket nei. Denne saken endte med å få et omfang som jeg ikke hadde forutsett.