Hopp til innhold

Rådmannen i Rana fikk lønnshopp på 220.000 kroner: – Umusikalsk

Rådmannen i Rana, Robert Pettersen, kan le hele veien til banken med ei årslønn på 1,6 millioner kroner.

Robert Pettersen

Robert Pettersen (51) tjener nå 1,6 millioner kroner i året. Han fikk et lønnshopp på 220.000 kroner etter at han søkte på en jobb i Bodø kommune.

Foto: Connie Slettan Olsen / Rana kommune

Pettersen blir nå Nord-Norges best betalte rådmann. Han danker ut sine kollegaer i Bodø, Tromsø og Harstad med god margin.

Ranano.no omtalte saken først.

Til sammenligning tjener statsministeren 1,7 millioner kroner.

Bakgrunnen for lønnshoppet er at Pettersen hadde søkt på stillingen som kommunedirektør i Bodø. Og åpenbart var en god kandidat til jobben der.

– Vi har vurdert at vi ikke var tjent med et bytte av rådmann nå, sier ordfører Geir Waage. (Ap)

– Trenger kontinuitet

Han viser til at kommunen trenger kontinuitet i arbeidet med store prosjekter som ny flyplass, batterifabrikk, dypvannskai og sykehusstruktur.

– Grunnen til at vi har gitt han en lønnsøkning er at vi er fornøyd med den jobben han hadde gjort.

Er det likevel riktig at han skal være klart best betalt i Nord-Norge?

– Per nå er han det. Så vil det være lønnsjusteringer i andre kommuner i forbindelse med høsten lønnsoppgjør. Andre kommuner får regulere lønn på sine rådmenn.

Måtte bruke dobbeltstemme

Arbeidsgiverutvalget i kommunen som behandlet lønnsøkningen var delt i sitt syn på saken.

Av de seks medlemmene stemte tre for og tre imot. Dermed måtte ordføreren bruke sin dobbeltstemme.

Mats Hansen i Rana Venstre stemte imot.

– Vi ville ikke stille oss bak ei sånn stor lønnsøkning midt i en pandemi. Det var ikke en ei enkel vurdering, men vi mener det blir umusikalsk overfor de 2000 ansatte i kommunen som har hatt en tøff arbeidshverdag det siste året.

– Men dere risikerte å måtte bruke penger på å finne en ny rådmann?

– Det ville i så fall være en engangskostnad. Man vet uansett ikke hva som skjer. Rana kommune er en attraktiv kommune, så mange vil nok ønske en slik jobb, sier venstrepolitikeren.

Hansen understreker at han mener rådmann Robert Pettersen har gjort en god jobb for kommunen.

Tredje største kommune i nord

Rana kommune er for øvrig Nord-Norges tredje mest folkerike kommune. Ordfører Geir Waage svarer slik på Hansens uttalelser.

– Vi har gjort ei vurdering at vi ikke er tjent med et skifte av rådmann nå. Jeg registrerer at Mats Hansen er uenig i det. Det må du snakke med han om.

Waage sier Pettersen i praksis har fått et lønnshopp på 168.000 kroner utover forventet lønnsvekst.

– Utvikling sterkt preget av kommunesammenslåing

Tor Arne Gangsø

Tor Arne Gangsø, arbeidslivsdirektør i KS.

Ved slutten av fjoråret var gjennomsnittlig årslønn i KS-området 541.600 kroner. For kommunedirektører og rådmenn i Norge var årslønnen på samme tidspunkt i overkant av 1,1 millioner kroner. Det er en økning på 15,7 prosent på fire år.

– Lønnsutviklingen for kommunedirektørene er sterkt påvirket av kommunesammenslåingene. Det innebar i flere tilfeller først ansettelse av prosjektrådmenn slik at antall rådmenn økte, før antallet kommunedirektører ble redusert i tråd med antall kommuner, sier arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø.

– Gjennomsnittskommunen disse er ledere for, ble selvsagt større som en konsekvens av sammenslåingene. Lønnsøkningene har da også vært større i sammenslåingskommuner enn i øvrige kommuner, sier Gangsø til NRK.

Arbeidslivsdirektøren sier avlønning av kommunedirektør avgjøres av kommunestyrene.

– Det er ikke naturlig for KS å kommentere de vurderinger som det enkelt kommunestyre gjør for å sikre tilgang til krevende topplederoppdrag som en kommunedirektør har.

Note:

Geir Waage (Ap), Anita Sollie (H) og Hilde B. Rønningsen (SV) stemte for lønnsøkning.

Stig Bjarne Haugen (Sp), Line Ellingsen (Rødt) og Mats Hansen (V) stemte for ikke å innvilge lønnskravet.

Les også: Nytt lønnshopp til Helse Nord-toppen