Rådmann og skolesjef sexsjikanert

Med rådmannens navn og e-post ble det bestilt eskortepiker til kommunefest. Nå er én person siktet for ID-tyveri.

Politiadvokat Sølvi Elvedahl

Politiadvokat Sølvi Elvedahl forteller at politiet har siktet en person etter at en rådmann og skolesjef skal ha blitt sexsjikanert.

Foto: Lars Petter Kalkenberg / NRK

I juni i år ble rådmannen og skolesjefen i Rana kommune utsatt for sex-sjikanering og ID-tyveri, skriver Rana Blad. Ordføreren anmeldte saken på vegne av kommunen og påpekte at sjikaneringen var langt over streken.

Ranaordførar Geir Waage (Ap)

Ranaordførar Geir Waage er glad for at det nå er fremdrift i etterforskningen, men vil ikke uttale seg om mulige motiv i saken.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

– Noen hadde utgitt seg for å være rådmann og skolesjef, og koblet dette opp mot sex-sider på internett, forteller ordfører Geir Waage til NRK.

Politiet gjennomførte i går en ransakelse i forbindelse med saken, og en mann i midten av 30-årene er siktet. Han skal ha havnet i politiets søkelys etter funn av elektroniske spor.

– Vi etterforsket elektroniske spor og fikk treff på et nettverk knyttet til en konkret IP-adresse. Det førte til ransakingen i går. Vi har gjort beslag av datamaskiner og elektroniske medier som kan ha blitt brukt, og disse vil bli undersøkt videre, forteller politiadvokat Sølvi Elvedahl i Nordland politidistrikt.

Politiet har i utgangspunktet knyttet de digitale sporene opp mot trakassering av skolesjefen, men sier at den videre etterforskningen vil kunne avdekke om den siktede også står bak andre deler av anmeldelsen.

Bestilte eskortepiker

Med rådmannens e-postadresse skal det blant annet blitt sendt forespørsel om bestilling av eskortepiker til kommunens sommerfest. «Har penger på bok nå som vi legger ned masse skoler», skriver avisen. Politiadvokaten bekrefter at opplysningene til avisen stemmer.

Rana kommune besluttet tidligere i år å legge ned flere ungdomsskoler i kommunen. Ordføreren er glad for at politiet nå har en siktet i saken, men vil ikke uttale seg om hva som kan være motivet for sjikaneringen.

– Som ordfører er jeg glad for at det nå er fremdrift i etterforskningen hos politiet. Utover det vil ikke jeg spekulere noe videre siden saken fortsatt er under etterforskning.

Elvedahl forteller at saken i utgangspunktet gjelder brudd på straffelovens paragraf 266 om hensynsløs atferd. Strafferammen for dette er bot og fengsel opp til 2 år.

Økende problem

Anne-Cathrine Hjertaas

Anne-Cathrine Hjertaas, avdelingsdirektør for arbeidsgiverpolitikk i Kommunesektorens organisasjon.

Foto: Terje Lien/Kommunal Rapport

Anne-Cathrine Hjertaas, avdelingsdirektør for arbeidsgiverpolitikk i Kommunesektorens organisasjon, forteller at de er bekymret for veksten av netthets av kommunalt ansatte.

– Det er et alvorlig problem at enkelte kommunalt ansatte eller lokalpolitikere opplever trusler og vold fordi de gjør jobben sin, påpeker hun.