Vil sparke rådmannen i Brønnøy – bakgrunnen er varslingssaker

Brønnøy kommunestyre har vedtatt å avslutte rådmann Helge Thorsens arbeidsforhold så snart som mulig. Thorsen sier han er klar til å ta saken til retten, om de ikke kommer til enighet om en avtale.

Helge Thorsen, rådmann i Brønnøy kommune på Sør-Helgeland.

Rådmann Helge Thorsen i Brønnøy.

Foto: Simon Aldra / Brønnøysunds Avis

I vår ble det rettet fire varslersaker mot rådmannen, skriver Brønnøysunds Avis.

Kommunen har ikke lenger tillit til rådmann Helge Thorsen, heter det i vedtaket fra kommunestyret i Brønnøy.

En granskingsrapport fra rådmannen i Alstahaug og to advokater fra KS ble lagt fram i kommunestyret i juni, og det ble opprettet et arbeidsgiverutvalg som skulle følge opp konklusjonene i rapporten. Utvalget orienterte kommunestyret i nordlandskommunen bak lukkede dører onsdag.

Etter orienteringen ble det vedtatt enstemmig at kommunestyret ikke lenger har tillit til rådmannen, og at Arbeidsgiverutvalget skal avslutte arbeidsforholdet til Thorsen så snart som mulig, om nødvendig ved oppsigelse.

Rapporten om varslingssakene retter kritikk mot rådmannen, som ifølge KS-advokatene har handlet uklokt.

I ett tilfelle kommer de til at ett av varslene innebærer et såkalt kritikkverdig forhold.

De er også usikre på om rådmannen vil klare å bygge opp nødvendig tillit. Samtidig avviser rapporten flere av varslene.

Brønnøysunds Avis skriver at dette er vedtaket:

Ikke lenger tillit

Ordfører Eilif Trælnes sier til NRK at varslingssakene er fra mars og utover.

Brønnøy barnehage ordfører Eilif Trælnes

Ordfører Eilif Trælnes, her avbildet i forbindelse med en tidligere sak.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Han vil ikke kommentere detaljene i dem.

– Det har gått på omorganisering. Mer kommentar på det, har jeg ikke.

– Varslerne har fått litt medhold, og rådmannen har fått medhold i noe.

Ordføreren beskriver en turbulent periode, og at de har hatt et møte med rådmannen i dag.

– Vi håper vi kommer til en avtale. Vi har en KS-advokat som er i samtale med Thorsen sin advokat.

– Dialogen per nå går via advokater?

– Ja, foreløpig.

Kan ende i retten

Rådmann Helge Thorsen sier til NRK at han tar vedtaket til etterretning.

Nå håper han «arbeidsgiverutvalget bruker mandatet sitt til å inngå en avtale».

– Slik at vi ikke får en arbeidsrettssak ut av dette.

– Det kan bli utfallet?

– Potensielt er det kime til det, ja. Går man veien om en oppsigelse, vil jeg hevde min rett til å stå i stilling til jeg blir avgjort i en eventuelt arbeidsrettssak. Det vil være svært uvanlig, og jeg håper vi ikke går veien om det.

Han beskriver videre dialogen som mangelfull.

– Arbeidsgiverutvalget har brukt KS-advokater. Jeg har selvfølgelig min advokat, gjennom rådmannsforumet. Meg som arbeidsgiver har ikke hatt noe dialog med utvalget, annet enn et oppfølgingsmøte knyttet til varslingssakene som er avgjort.

Ikke enig i alle konklusjonene

Om varslingssakene, sier Thorsen at han tar selvkritikk på noen punkter.

– Men jeg deler ikke hele innholdet i denne varslingsrapporten.

Thorsen sier han blant annet er uenig i metoden som KS-advokatene har brukt.

– Det jeg har fått kritikk for, i hovedsak, er etterfølgende forhold.

– Jeg håper nå vi setter oss ned og forhandler fram en avtale. Det tror jeg begge parter vil være tjent med, sier Thorsen.