Pubeier får kjeft for å nekte kunder servering

Tor Sverre Kristiansen vil nekte personer han ikke forstår servering. Det kan være ulovlig, mener Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Pubeier Tor Sverre Kristiansen

Pubeier Tor Sverre Kristiansen vil ikke servere folk som ikke kan gjøre seg forstått i baren. Det er ikke Likestillings- og diskrimineringsombudet fornøyd med.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Eieren av Saga Pub i Rana, Tor Sverre Kristiansen har fått flere reaksjoner etter at han skrev på Facebook at han ønsker å nekte personer han ikke forstår servering.

Saken er tidligere omtalt av Rana Blad og Dagbladet og i går forklarte Kristiansen bakgrunnen for språkkravet overfor NRK.

Tor Sverre Krisitansen ved Saga Pub på Mo

Pubeier ved Saga Pub, Tor Sverre Kristiansen, avviser at de diskriminerer.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Han forteller at de ansatte i puben må må kunne forstå den som kommer på dørstokken deres. Hvis ikke «kommer han ikke inn».

– Vi har hatt situasjoner hvor vi ikke har forstått folk. De har snakket et språk vi ikke forstod. Hvis folk er snøvlete og full så gjelder det samme.

– Det dreier seg ikke om at du kan norsk, svensk, tysk eller hva, men at du skal gjøre deg forstått. Det er bundet i sikkerheten til våre gjester og ansatte.

– Trolig i strid med loven

Men språkkravet har fått kritkk. Denne uka gikk bransjeorganisasjonen Virke ut og omtalte kravet som «en svært dårlig ide».

Line Endresen Normann

Line Endresen Normann er ikke begeistret for tilnærmingen.

Bransjedirektør i Virke, Line Endresen Normann viser til at til at likestillings- og diskrimineringsloven forbyr diskriminering på grunn av språk, men at man i unntakstilfeller kan vektlegge språk dersom begrunnelsen er saklig, for eksempel av sikkerhetshensyn.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har liten forståelse for serveringsnekten.

– Det er åpenbart at puben kan stenge ute mennesker som har laget bråk før, uansett språk. Men en slik type kollektiv straff overfor en gruppe som her er besluttet, er etter vårt skjønn mest sannsynlig i strid med likestillings- og diskrimineringsloven, sier seniorrådgiver Ragnar Lie til NRK.

– Uheldig hvis det blir praksis

Han er videre opptatt av hvordan Kristiansen behandler gjestene sine.

– Det er avgjørende om det skjer diskriminering i praksis som følge av pubeierens handlinger. Blir det en praksis at de som ikke snakker norsk eller engelsk nektes servering er det uheldig, sier han og legger til:

– Det at pubeieren ikke mener å diskriminere noen har ingen betydning for vurderingen.

Pubeier avviser diskriminering

Pubeier Tor Sverre Kristiansen i Rana avviser imidlertid kritikken fra ombudet.

– At det kan være diskriminerende betyr ikke at det er det. Vi har ingen intensjon om å diskriminere noen og skal heller ikke gjøre det, sier han til NRK.

Han sier formuleringen han opprinnelig la ut på Facebook var en spissformulering for å sette i gang en diskusjon rundt sikkerheten til ansatte og gjester.

– Det var jo for å få satt det litt på spissen. Jeg er jo dårlig skolert, og dette er det de fleste kan. Vi skjønner gjerne litt svensk og dansk, og noen ganger latvisk og russisk, men norsk og engelsk er det vi takler.