Psykisk syke slipper å bli hentet av politiet

Transport av psykisk syke har vært politiets oppgave. Men i løpet av det siste året har helsearbeidere overtatt halvparten av disse oppdragene. – En mer verdig pasienttransport, mener både helsevesenet og politiet.

Psyke-fly overtar for polititransport av psykisk syke

Det siste året har det vært jobbet for å unngå at politiet må følge pasientene, og det har gitt resultater. F.v. Torunn Blokhus, prosjektleder verdig transport av psykisk syke, politistasjonssjef Bent-Are Eilertsen i Bodø og Irene Flatvoll-Pedersen, prosjektleder transport av psykisk syke.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Stadig flere psykisk syke som fraktes med ambulansefly til sykehus får nå følge av helsepersonell i stedet for politi. Nå på tampen av året får annenhver psykisk syk pasient følge av helsepersonell ombord i ambulanseflyet.

– Da vi startet i januar, var politieskorte det mest vanlige. Men gjennom året har politiet blitt erstattet av stadig flere sivile ledsagere. Nå i november ble halvparten av oppdragene løst med helsepersonell i stedet for politi, sier enhetsleder for ambulanseflyet Trond Antonsen i Nordlandssykehuset.

Det hele startet høsten 2015. Da fikk vel 30 helsearbeidere fra psykiatri- og ambulansetjenesten opplæring i å være ledsagere i flytransport av psykisk syke. Ett år etter er prosjektlederne godt fornøyde med resultatet.

– Det har gått over all forventning. Både pilotene, sivile ledsagere og pasientene har opplevd dette som et godt alternativ, sier Irene Flatvoll-Pedersen, som er prosjektleder transport av psykisk syke.

Politiet fornøyd

Hvert år bruker norsk politi store ressurser på oppdrag i forbindelse med psykiatri. En jobb som kan være både tidkrevende og farlig, og hvor mange føler de mangler den nødvendige helsekompetansen.

Nå er det kun der det av sikkerhetsgrunner er nødvendig, skal politi bistå under transporten.

– Vi er veldig godt fornøyd. Dette letter politiet sin arbeidssituasjon, sier politistasjonssjef Bent-Are Eilertsen i Bodø.

Trond Antonsen, Enhetsleder ambulanseflyet, Nordlandssykehuset

– Vi skal gi de psykiatrisk syke samme verdighet under transport som andre syke, sier Trond Antonsen er enhetsleder ambulanseflyet, Nordlandssykehuset

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

De foreløpige tilbakemeldingene fra pasienter og pårørende er gode.

– For vanlige mennesker som har en psykisk lidelse og trenger hjelp i sykehus, føler de seg ikke bekvem med å bli fulgt av politi. Nettopp derfor er dette så bra, sier enhetsleder Torunn Blokhus for Ambulant akutteam ved Salten DPS.

Enhetsleder Trond Antonsen ved Nordlandssykehuset sier at verdighet stå i fokus.

– Vi skal gi de psykiatrisk syke samme verdighet under transport som andre syke. Både vi og politiet er enig om at det sjelden er behov for politiassistanse under transport av psykisk syke. Dette er syke mennesker som trenger helsehjelp, ikke politi, sier han.