– Jeg har lyst på utdanning, men med fraværsgrensa kan det bli vanskelig

Elias Bergseth (18) sliter psykisk, og er bekymret for hvordan han skal kombinere helsa med fraværsgrensa. Silje Reme ved Psykologisk Institutt hevder at fraværsgrensa heller fokuserer på å straffe elever som sliter enn å hjelpe dem.

Elias Bergseth

Elias Bergseth er kritisk til den nye fraværsgrensa som ble innført ved skolestart i år.

Foto: Ola Helness

Elias Bergseth (18) begynte i første klasse på Bodø videregående skole for bare tre uker siden. Likevel har panikken for hvorvidt han vil være i stand til å fullføre de neste tre årene allerede slått inn for fullt hos 18-åringen.

Bergseth sliter nemlig med psyken, og er bekymret for hvor lenge læregleden vil vare nå som fraværsgrensa legger et ekstra stort press på han.

– Jeg er redd for hva som kommer til å skje, for å være helt ærlig. Jeg har veldig lyst til å få en utdanning, men med fraværsgrensa tror jeg det kan bli vanskelig for meg. Ikke fordi jeg sliter med å lære, men fordi jeg ikke klarer å møte opp like mye som alle andre, forteller Bergseth til NRK.

Feil tiltak

Regjeringens nye fraværsregler trådte i kraft ved skolestart i høst. Den nye ordningen gjør at elever som har mer enn ti prosent fravær i et fag risikerer å ikke få standpunktkarakter i faget.

– Hvis målet er å redusere skulk så tror jeg fortsatt ikke at dette er riktig tiltak, fordi det går utover mange flere enn bare skulkerne, sier Bergseth.

Det er Silje Reme, førsteamanuensis ved Psykologisk Institutt, enig i.

Silje Reme

Silje Reme er skeptisk til fraværsgrensa.

Foto: Universitetet i Oslo

– Fraværsgrensa kommuniserer ikke akkurat at systemet ønsker å hjelpe eller tilrettelegge for elevene. Den signaliserer heller at man ønsker å straffe de som ikke klarer det, sier Reme til NRK.

Unødvendig sykeliggjøring

For å få godkjent fraværet som overstiger ti prosent, må elever ha dokumentasjon fra lege. Ifølge Reme kan dette kravet føre til at elever med normale psykiske plager vil måtte sykeliggjøres på et nivå som ikke er nødvendig.

– Det vil være uheldig å trukket inn i spesialhelsetjenesten i en så ung alder hvis du ikke trenger det, slår hun fast.

Magnus Thue, statssekretær for kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, hevder at det ikke er noen grunn til at elever med psykiske problemer skal falle ut av videregående på grunn av fraværsgrensa.

Magnus Thue

Magnus Thue hevder fraværsgrensa er til for å hindre at elever faller ut av skolen.

Foto: Marte Garmann

Ingen løsning å bli hjemme

– Dersom en elev har problemer er det sjeldent en god løsning at de er borte fra skolen uten at de følges opp, og fraværsgrensa legger til rette for at problemet tas tak i på et tidlig tidspunkt, sier Thue til NRK.

Thue legger til at det er viktig å huske at fraværsgrensa ikke gjør det ulovlig for elever å være borte fra skolen, men heller setter et tak på hvor mye elever kan være borte uten dokumentasjon.

Bergseth håper å komme seg gjennom videregående, men mener at fraværsgrensa legger et unødvendig press på elever som sliter.

– Det går hardt utover elever som sliter med stress, og jeg tror ikke det er sunt, avslutter han.