Statssekretær provoserte russiske studenter

Russiske studenter reagerer kraftig etter at statssekretær gikk til kraftig angrep på russiske handlinger. – Det føles urettferdig at vi må forsvare oss.

Olga Sorvanova fra Arkangelsk

Den russiske studenten Olga Sorvanova sier hun ikke støtter fremgangsmåten til hennes hjemland ubetinget, men at kritikken i dag oppleves som lite nyansert.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Under første dag av Arctic Dialogue, dialogkonferansen som finner sted ved Universitetet i Nordland i dag og i morgen, rant begeret over for de russiske studentene som hadde møtt opp, skriver Avisa Nordland.

Under et foredrag fordømte statssekretær Ingvild Næss Stub (H) i Utenriksdepartementet Russlands handlinger på Krim og behandling av Ukraina. Statssekretæren henvendte seg direkte til de russiske og ukrainske studentene som hadde møtt opp.

– Det ble sagt at Norge fordømmer Russlands handlinger og anser dem som uakseptable. Jeg synes ikke dette var passende tid og sted, sier den russiske studenten Olga Sorvanova til NRK.no.

– Vi måtte forsvare oss

Konferansen i Bodø, som har over 300 deltakere fra alle kanter av verden, har som mål å samle toppledere innen politikk, diplomati, forskning og næringsliv for å diskutere viktige saker og problemstillinger i nordområdene.

Sorvanova er en av studentene som forlot konferansesalen i protest mot det de russiske studentene mener var et ensidig angrep på en nasjon.

– Dette er en konferanse som handler om arktisk samarbeid. Situasjonen mellom Russland og Ukraina er komplisert, og man må kjenne til historien.

Studenten mener flere av hennes medstudenter ble provoserte av statssekretærens uttalelser.

– Jeg er ingen ekspert i politikk, men Russland fordømmes hele tiden.

Konferansen i Bodø har som mål å bidra som konfliktløser og fremme et samarbeid i nordområdene.

– Lite nyansert kritikk

Olga Sorvanova

Olga Sorvanova mener det kun var den ukrainske siden som kom fram i uttalelsen.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

I konferansesalene ved Universitetet i Nordland har temaene i stor grad blitt preget av situasjonen mellom Russland og Ukraina.

Den russiske studenten sier hun ikke støtter fremgangsmåten til hennes hjemland hundre prosent, men at kritikken oppleves som lite nyansert.

– Jeg følte det var nesten passivt aggressivt, at vi som russere måtte forsvare oss. Det føltes urettferdig. Jeg har foreslått at statssekretæren kan dra til konferanser og møter hvor slike ting tas opp.

– Hvorfor var det så galt å ta opp kritikken i denne settingen?

– Fordi konferansen ikke handler om denne konflikten. Det var kun den ukrainske siden som ble representert i uttalelsen. Jeg måtte si hva jeg følte, fortsetter Sorvanova.

Mener konferansen som forum er viktig

Til NRK.no sier statssekretær Ingvild Næss Stub at hun mener konferansen i Bodø er en viktig del av norsk-arktisk politikk og nordområdepolitikk, og at dette spiller en stor rolle for samarbeid på tvers av landegrenser.

– Mitt budskap om situasjonen i Ukraina var det samme som statsministeren og utenriksministeren har sagt, at vi fordømmer anneksjonen av Krim, og også folkeavstemmingen der. Dette er et budskap vi står sammen med våre allierte i NATO og våre partnere i EU om.

– Var det riktig forum å komme med denne fordømmingen i?

– Det er vanskelig å unngå helt en dramatisk situasjon, som har vakt så sterke reaksjoner over hele Europa. Det er en veldig positiv ting at dette forumet inneholder studenter fra hele verden som diskuterer sammen.

Ønsker et samlet budskap om Russland

 Ingvild Næss Stub

Ingvild Næss Stub mener fordømmelsen av Russland er et ledd i et samlet budskap.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Dette er den åttende Arctic Dialogue-konferansen som finner sted, og med 300 deltakere er det også den største noen sinne.

– Det vi vet fra nordområdepolitikken gjennom flere år er at her har vi samarbeid basert på internasjonal rett og folkeretten, og at dette gagner alle, sier Næss Stub.

Statssekretæren sier at hun forstår at hennes fordømmelse av russiske handlinger foran en sal med flere russiske og ukrainske studenter vekker sterke følelser.

– Vi må likevel stå sammen med våre partnere og allierte med et samlet budskap i denne situasjonen, avslutter Næss Stub.

– En time for å ødelegge arktisk samarbeid

Det var ikke bare de russiske studentene som reagerte på Næss Stubs utspill. Den islandske presidenten Olafur Ragnar Grimsson fordømte fra talerstolen under konferansen statssekretærens utspill mot Russland.

Grimsson mener det er feil å ta opp denne problematikken på en dialogkonferanse, og at spesielt det å fordømme en stor nabonasjon blir galt.

– Modellen de arktiske landene har skapt sammen de siste tjue årene er den eneste modellen med suksess når det gjelder samarbeid mellom nasjoner i nord. Det trenger ikke ta oss mer enn en time å ødelegge det arktiske samarbeidet, sier Grimsson.

Videre peker presidenten på at man skal være forsiktig med måten man bringer de enkelte lands konflikter inn i dialog.

– Vi skal være veldig forsiktige med å splitte det arktiske samarbeidet i grupper for ingen tjener på det, sier den islandske presidenten fra talerstolen etter statssekretærens tale.

Islands president Olafur Ragnar Grimsson

Islands president Olafur Ragnar Grimsson er ikke enig med statssekretæren i at dialogkonferansen var riktig arena.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK