NRK Meny
Normal

Prøver ut ny prisordning på torsk: – Historisk milepæl

Norges Råfisklag og fiskeindustrien prøver ut en ny prisordning på torsk. Ordningen vil trolig føre til mindre konflikt mellom kjøper og selger, tror direktøren i Sjømat Norge.

Skreifiske 2015 i Senja

Fiske utenfor Senja i januar i fjor.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

I dag møttes Norges Råfisklag og fiskeindustrien for prisdrøftelser, noe som har resultert i en forsøksordning som av Råfisklagets sjef Trygve Myrvang beskrives som en «historisk milepæl».

Trygve Myrvang

Trygve Myrvan, administrerende direktør i Norges Råfisklag.

– Ja. Hvis forsøksordningen lykkes – som vi selvfølgelig håper og tror den vil gjøre – vil dette være en historisk milepæl, sier Myrvang i en kommentar til NRK.

Ordningen innebærer en forsøksordning med dynamiske minstepriser for torsk. I det nye systemet blir ny minstepris beregnet hver 14. dag, og skal da gjelde i to uker.

Beregningene tar utgangspunkt i oppnådde gjennomsnittspriser for fersk og fryst torsk, i tillegg til utviklingen i eksportpriser for torskeprodukter.

– Det som er viktig for partene, er å ha en pris i bunn som er betinget i det som skjer i markedet. Det nye systemet innebærer en enklere og mer dynamisk måte å gjøre det på, sier Myrvang, og legger til at de vil ha tett kontakt med kjøperne i prøveperioden som i denne omgang strekker seg frem til jul.

Mindre konflikt

Direktør Sverre Johansen i Sjømat Norge forteller at de diskuterte ordningen med Råfisklaget allerede i desember i fjor, og at man har brukt tiden frem til nå godt ved å blant annet utrede ulike modeller.

– Tradisjonelt møtes kjøperne og Råfisklaget tre ganger i året for å fastsette en minstepris som skal stå seg flere måneder fremover i tid, sier Johansen til NRK.

Markedene for torsk og annen fisk er flyktig og endrer seg fort. Det å skulle treffe en pris som skal stå over tid er vanskelig, og har også vært konfliktfylt til tider, forteller han.

– Så denne ordningen kan bidra til mindre konflikt?

– Jeg tror definitivt den vil redusere potensial for konflikt en god del når det gjelder førstehåndsomsetning av fisk.

Slår ut ulikt fra år til år

– Hvordan slår dagens ordning ut?

– Dagens system slår ut på ulike måter. Akkurat nå de siste årene har vi hatt et godt marked, med nivåer over minstepris. Så har en hatt perioder der markedet har snudd, og der det har gått nedover. Nøyaktig hvordan det har virket har variert fra år til år.

– Nettopp det at minsteprisen ligger fast over tid kan skape trøbbel i handelen. Derfor har vi opptatte av å få til mer fleksible ordninger, slik at prisen oppdateres raskere og følger markedet både opp og ned, sier Johansen.

Kan bli utvidet

Trygve Myrvang i Råfisklaget ser for seg en utvidelse av ordningen.

– Hvis vi får systemet med dynamiske minstepriser til å fungere hensiktsmessig, vil det være naturlig å utvide det også til andre fiskeslag, sier han.