Hopp til innhold

Protesterer mot vindturbiner i 17. mai-toget

– Jeg tror folk vil synes det er utidig, sier forsker i Norsk Folkemuseum.

Skjermdump fra Facebook-arrangementet til Motvind.

Skjermdump fra Facebook-arrangementet til Motvind.

Grafikk: Skjermdump fra Facebook

I morgen er det 17. mai, og tradisjon tro arrangeres det tog i hele landet.

I togene vil det, som tidligere, være mulig å gå under paroler til blant annet lag og foreninger.

Det gjelder også i Mo i Rana.

Men én organisasjon noen stusser over stiller, er Motvind.

Styremedlem i Motvind Sjonfjellet, Merete Liberg, skrev følgende i arrangementet på Facebook:

03.05.22 kl. 00:05

Merete:Vi håper at flest mulig vil gå sammen med oss, under vår fane (banner) med Motvind Sjonfjellet. Ta med deg venner og familie, denne dagen har vi en unik mulighet til å vise hvor mange vi er som vil bevare Sjonfjellet.

Liberg sier at det har vært reaksjoner via Facebook på initiativet deres om å stille i 17. mai-toget i Rana.

– Deretter var det et motsvar som går ut på at 17. mai i bunn og grunn er en dag for demokrati og ytringsfrihet, sier Liberg til NRK.

Folketoget viser bredden av organisasjonslivet i Rana. Derfor er det ikke unaturlig at også vi deltar, mener hun.

– Det er ikke snakk om noen politisk markering. Vi skal gå under logoen og navnet på organisasjonen vår. Det blir ikke slagord eller lignende. Vi støtter helhjertet opp om 17. mai som en fest- og familiedag.

Vil stanse utbygging av vindkraft

Organisasjonen har som uttalt mål å stanse planene om et vindkraftverk på Sjonfjellet i Nordland.

Et prosjekt som i 2013 kostnadsberegnet til over 3 milliarder kroner, ifølge NTB. Enn så lenge er prosjektet stilt i bero (ekstern lenke).

Vindkraft på Sjonfjellet

Slik så man for seg vindturbinene på Sjonfjellet. Prosjektet er imidlertid stilt i bero.

Foto: Norsk Grønnkraft AS

Det aktuelle utbyggingsområdet ligger oppe i fjellet på halvøya mellom fjordene Ranfjorden og Sjona, cirka 4 mil vest for Mo i Rana.

Det er jo en politisk sak, dette med vindkraft?

– Ja, det er jo klart at det er veldig aktuelt nå. Men Motvind Norge er partipolitisk nøytral naturvernorganisasjon. Det er mange organisasjoner som er partipolitisk nøytrale, som likevel har et syn på ting.

Motvind Norge er partipolitisk nøytral naturvernorganisasjon, og det er mange organisasjoner som er politisk nøytrale, som likevel har et syn på ting.

Les også: Susann inviterer til 17. mai-feiring – vil opne døra for 10 framande

Susann Bøe Kleive
Susann Bøe Kleive

Synes det er «uklokt»

Vi har selvfølgelig ytringsfrihet i Norge og folk må få ytre det de vil. Men jeg tenker at akkurat dette er uklokt.

Det sier Marius Jøsevold, som er fylkestingspolitiker for Arbeiderpartiet.

Han er selv tilhenger av vindkraftprosjektet på Sjonfjellet og er leder for samfunnsutvikling og leverandørkontakt i selskapet Freyr, som for tiden etablerer en rekke batterifabrikker i Rana.

Jøsevold sier det ville være utenkelig for han å agitere for vindturbiner i et 17. mai-tog.

Marius Meisfjord Jøsevold

Marius Jøsevold bemerker at Freyr ikke lenger har en rolle i vindkraftprosjektet etter at de ble børsnotert.

Foto: Anita Borkamo / NRK

Jeg oppfatter at 17. maifeiring skal handle om en del verdier vi alle sammen kan enes om. I det perspektivet er det dumt å bruke 17. mai til agitere for noe som åpenbart er kontroversielt, og som åpenbart vekker veldig sterke følelser i folk.

Fylkestingspolitikeren mener det også kan bli vanskelig å sette grenser for hva som er passende eller upassende i et 17. mai-tog.

Hvis du først åpner Pandoras eske, så kan det være vanskelig å få tannkremen tilbake i tuben igjen. Å bruke 17. mai som en plattform for å spre kontroversielle standpunkt synes jeg er uklokt.

Var en politisk kampdag

Hva kan være grunnen til at enkelte reagerer på at Motvind deltar i Folketoget?

Skjermdump fra Facebook-arrangementet til Motvind.

Skjermdump fra Facebook-arrangementet til Motvind.

Grafikk: Skjermdump fra Facebook

Førstekonservator Audun Kjus i Norsk Folkemuseum trekker de større historiske linjer.

– 17. mai var jo en politisk kampdag fram til 2. verdenskrig.

– Det var en klassekamp som preget mellomkrigstida, og i flere byer gjorde dette seg utslag i flere 17. mai-tog hvor politiske partier deltok, forklarer Kjus.

Han sier de politiske markeringene som utspilte seg i det offentlige rom i mellomkrigstida kunne være relativt heftige.

Så kom krigen og det ble forbudt å gå i 17. mai-tog.

– 17. mai etter krigen ble da det store frigjøringsritualet. Vi fikk en feiring som er politisk ved å være apolitisk.

Audun Kjus

Audun Kjus jobber i Norsk Folkemuseum.

Foto: øa/Museum/P2 / nrk

– At man har i fellesskap har gått inn i en enighet om at slik skulle det være, den tror jeg var ganske bevisst til å begynne med. Senere har det ikke vært like bevisst, men vi lever fortsatt i det samme systemet.

På 17. mai vender vi blikket mot skolebarna og deres forbindelse til nasjonen. Og det er det binder oss sammen.

Tror folk vil finne det utidig

– Hva synes du om at Motvind går i 17. mai-toget?

– Det er klart at det er en politisk sak, sier Kjus.

I Motvind Sjonfjellet sine vedtekter står det at de skal ha et «spesielt fokus på en eventuell utbygging av vindkraftverk på Sjonfjellet». De er tilsluttet organisasjonen Motvind Norge, som har 19.000 medlemmer.

– Jeg tror ikke det vil tjene til deres fordel, å gå i toget. Jeg tror folk vil synes det er utidig, sier Kjus.

Les også: Folk er positive til festdrakter: – Det som er artig, er at det er ingen regler

Marthe Mølstre
Marthe Mølstre

Er det er tegn i tiden på at 17. mai er i ferd med å bli mer politisk?

Jeg vil ikke ha sagt noe om hvorvidt borgertogene på 17. mai er i ferd med å bli mer politiske. Én svale gjør ingen sommer. Vi må nok først se hvordan dette utvikler seg.

Om det er vanskelig å trekke en tydelig linje for hvor grensa går, bemerker han:

Jeg tror de fleste vil være enige om hvor grensen går: Organisasjoner viser seg frem som del av sivilsamfunnet, men driver ikke med argumentasjon i konkrete saker. Hvis du er i tvil, så er du ikke i tvil.

Styremedlem i Motvind Sjonfjellet, Merete Liberg sier hun ikke forventer at førstekonservatoren har kjennskap om lokale forhold.

I folketoget i år er både Pride og Ukraina representert og i forkant av avstemming om EF i 1972 gikk mer enn 1000 mennesker bakom fanen til den lokale foreningen mot EEC i toget her i Mo i Rana, sier hun.

Og legger til:

Marius Jøsevold uttaler seg som fylkestingspolitiker for Arbeiderpartiet. Det må nevnes at han ikke bare er for vindkraft han er også er ansatt i Njordr, med arbeidsfelt kommunikasjon. Njordr AS har som formål å bygge vindkraftprosjekter på land og på grunt vann i Norge. Herunder Sjonfjellet, sier hun.

Setter ikke foten ned

Geir Gisnås, informasjonssjef i Rana kommune

17. mai-general i Rana, Geir Gisnås.

Foto: Privat

– Jeg har registrert debatten.

Det sier 17. mai-general i Rana, Geir Gisnås.

Han ser på sin side ikke problemet.

– Hvis de vil ha egne paroler så er det helt okay, så lenge det er innenfor språklige anstendige rammer.