Professor: – Vanskelig å straffe folk for at de er dumme

Det er lite å hente på å straffe turister som utviser dårlig fjellvett, sier professor emeritus Audun Sandberg. – Lofoten heller bør hente lærdom av hvordan man har løst det med Trolltunga i Hardanger.

Utsikt frå Reinebringen

Reinebringen har hatt nærmere 10.000 besøkende i sommer. Mange blir inspirert av utsiktsbildene på sosiale medier.

Foto: @malinlindstroem / Instagram

Folk kommer fra hele verden for å gå i fjellene i Lofoten. Mens det finnes mange trygge turdestinasjoner i regionen, lar også mange seg friste til å besøke noen av de mer utfordrende. Som for eksempel Reinebringen i Moskenes.

Et fjell som de siste årene har krevd flere menneskeliv. Selv om kommunen ber folk om å ikke gå her, blant annet på grunn av fare for å utløse ras, har tallet på besøkende økt kraftig i år.

Audun Sandberg

Audun Sandberg er professor emeritus i sosiologi, og har i mange år vært tilknyttet nåværende Nord universitet i Bodø.

Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

Professor emeritus Audun Sandberg, som har mye kunnskap om allemannsretten og hvilke regler som gjelder for friluftsliv her til lands, sier til NRK at det er svært vanskelig for en kommune å eksempelvis stenge et fjellområde fysisk.

– Men det betyr ikke at man er fri for personlig ansvar. Man har en allemannsplikt, der det heter at man skal ta hensyn til andre, ikke etterlate seg søppel eller skade naturen, og at man skal ikke være til ulempe for andre, sier Sandberg.

Spørsmålet er om man har brutt denne plikten, idet man trosser advarsler, legger ut på tur med dårlig utstyr og ender opp med å måtte trenge bergingshjelp.

– Da kan man jo si at man er til ulempe for andre, fordi samfunnet må bruke ressurser i form av redningshelikopter og lignende. Jussen i dette er likevel vanskelig. Til syvende og sist har det vist seg vanskelig å straffe folk for å være dumme.

– Folk bør «nudges» i riktig retning

NRK skrev i juni om hvordan turistene som kommer til Lofoten og vil gå i fjellet ofte undervurderer vanskelighetsgraden.

En gjennomgang av tallene, viste at én person har dødd i fjellene i snitt hvert år de siste tolv årene. Du kan se oversikten her.

Fjellene i Nordland er bare et av «honningkrukkene» i norsk natur turistene flokker seg til. Trolltunga i Odda i Hardanger er et annet sted som er ekstremt godt besøkt, og hvor det i 2016 var hele 42 redningsaksjoner.

Turister på Trolltunga

Audun Sandberg mener Lofoten kan lære av hvordan man i Odda har gjort det med Trolltunga.

Foto: Asle Hella / NRK

Og Audun Sandberg peker på spesielt Odda kommune, på spørsmål om hva som kan være løsningen i Lofoten.

– Det man har gjort her, er at man har satt opp en vaktbod. Turister og andre møtes av en fjellguide som gir råd og veiledning. Har man for eksempel for dårlig skotøy, blir man oppfordret til å snu.

– Det kalles «nudging»; at man ikke innfører et forbud, men gir folk en dytt i riktig vei som gjør at de unngår skader og berger livet.

– Vi anbefaler ordningen varmt

Rådgiver for prosjekt Trolltunga i Odda kommune, Rolf Bøen, anbefaler denne ordningen varmt. Fra 42 redningsaksjoner i 2016, gikk tallet ned til 21 i fjor.

Hittil i år har det bare være fire-fem redningsoperasjoner, forteller han.

– En mindre redningsoperasjon kan fort koste et par hundre tusen. Så denne investeringen har spart samfunnet flere millioner, konstaterer han.

Rolf Bøen, Odda kommune

Ordningen med fjellguide har ført til bedre oppførsel blant turistene, der de ferdes tryggere og tar søppelet med seg hjem, forteller Rolf Bøen i Odda kommune.

Foto: Tale Hauso / NRK

Det kostet 700.000 å få tjenesten opp å gå i fjor, og ifølge Bøen blir ikke driftskostnadene å passere dette i år.

I vaktbua er det seng, kokeutstyr og lys i taket. Vaktbrakken er basen til fjellvaktene, som gir informasjon. Turister kan dessuten komme inn, varme seg og få næring.

– Vi var heldige og fikk med oss myndighetene på et spleiselag da vi ville etablere dette. Jeg mener flere kommuner bør få økonomisk drahjelp på en tilsvarende måte, og etterlyser handling fra myndighetene, sier Bøen.

NRK har også vært i kontakt med Moskenes kommune, som ikke har noen kommentarer, utover at de anmoder folk til å utvise aktsomhet idet arbeidet med en steintrapp opp Reinebringen starter for fullt fra 11. august.