NRK Meny
Normal

Professor: – På tide at Norge lærer av valgsystemet i USA

– Man kan si mye om det amerikanske valgsystemet, men der stemmer i alle fall folk direkte på kandidatene, sier professor Asbjørn Røiseland. Han mener det er på høy tid med nytenkning om hvordan stortingskandidatene nomineres.

Asbjørn Røiseland, professor ved Nord universitet.

– Stadig færre bestemmer i praksis hvem som skal få lov til å delta i politikken gjennom nominasjonsprosessene i partiene, hevder Asbjørn Røiseland.

Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Prosessen med å nominere kandidater til Stortinget er en gammel tradisjon som ifølge Asbjørn Røiseland ved Nord universitet er moden for modernisering.

Ifølge han er dagens ordning tilpasset et samfunn hvor partiene spilte rollen som større folkebevegelser, og hvor det var en kontinuerlig politisk diskusjon internt i partiene.

– På nominasjonsmøtene møtte mange opp, men slik er det ikke lenger. Nå er det gjerne bare en håndfull mennesker som sitter sammen i et rom og bestemmer hvem som skal representere et parti på Stortinget, sier Røiseland.

Kunne kopiert amerikansk system

Professor Asbjørn Røiseland ved Norsk universitet

Nominasjonsmøtene er formelt åpent for medlemmene, men fordi få dukker opp er det i realiteten få som bestemmer, hevder Røiseland.

Foto: Markus Thonhaugen / NRK

I dag er partiene blitt mer til valgkampmaskiner, og den politiske debatten er flyttet ut i sosiale medier og andre kanaler.

Dette inviterer til å tenke nytt om rekruttering og nominasjon, sier professoren. Som mener Norge har noe å lære av USA.

– I USA har man primærvalg. Det er valg som har til hensikt å finne fram til kandidatene som skal stille opp i et presidentvalg. Man kan si det er mye galt med det amerikanske demokratiet, men der er faktisk flere millioner involvert i nominasjonsprosessen.

– I Norge kunne vi for eksempel kopiert dette slik at et parti hadde hatt en åpen avstemning i et fylke om hvilke kandidater som burde nomineres.

Kunne hatt større oppslutning

Grunnen til at Røiseland kommer med dette innspillet midt i en valgkamp, er fordi han mener vi nå ser eksempler på at flere partier ville hatt større oppslutning dersom de hadde rekruttert annerledes.

– Slik det er i Norge kan en risikere at fraksjonen i et parti vinner nominasjonskampen, men partiet kan tape valget, fordi man ender opp med folk uten god nok velgerappell. Det tenker ikke partiene godt nok gjennom.

Jeg tror det er partier som kunne fått større oppslutning om de hadde rekruttert annerledes.

– Hvilke partier tenker du på spesielt?

– Det vil jeg ikke gå inn på, men det er på både høyre- og venstresiden. Poenget mitt er at nominasjonsprosessen er foreldet og klar for modernisering.

Ønsker debatten velkommen

Leder Jonny Finstad i Nordland Høyre ønsker en debatt velkommen, og sier på generelt grunnlag at for mye lukkede prosesser selvsagt aldri er bra.

– Vi prøver å involvere medlemsmassen gjennom lokalforeningene når folk skal foreslås. Jeg opplever engasjementer som stort.

Finstad mener videre det er en balanse, når man snakker om å plukke ut kandidater med en god velgerappell.

– Vi kan ikke velge en kandidat bare på bakgrunn av popularitet, vedkommende må også være i stand til å gjøre en jobb. Det er en balanse vi er opptatt av.

Jonny Finstad

Leder Jonny Finstad i Nordland Høyre sier at de bruker Facebook for å få innspill, men da bare fra partiets medlemmer.

Foto: Torbjørn Brovold / NRK

– Hva tenker du om Røiselands invitasjon til å tenke nytt?

– Ingenting er spikret i stein, og gode forslag mottas med takk. Jeg ser imidlertid ikke behov for endringer per nå, hos oss føler jeg den demokratiske prosessen er godt ivaretatt.

Fylkesleder Bjørnar Skjæran i Nordland Arbeiderparti er travelt opptatt med valgkamp, men sier i en kort kommentar:

– Vi har mer enn 4.000 medlemmer, og jeg opplever et stort engasjement i hele organisasjonen rundt våre nominasjonsprosesser.