Problematisk å ta jegerprøven

Hvis du vil ta jegerprøven i år, kan du bli hindret av koronapandemien. Miljødirektoratet vil nemlig ikke fravike kravene til opplæring i human jakt og praktisk skyting. Kapasiteten på skytebaner landet rundt er svært begrenset. Det er også usikkert hvilket eksamenstilbud kommunene kan tilby denne våren og sommeren, sier Knut Morten Vangen i direktoratet.