Hopp til innhold

Prisstigning øker prislappen på flyplass i Rana

Et brev fra Samferdselsdepartementet slår fast at kostnadsrammen for den nye lufthavnen ved Mo i Rana økes til 4 milliarder kroner, skriver Rana Blad.

I 2021 var det anslått at flyplassen ville koste 3,3 milliarder kroner

Samferdselsdepartementet har gitt Avinor AS oppdraget med å bygge den nye lufthavna, innenfor den kostnadsrammen som Stortinget har vedtatt.

Departementet forventer som eier av Avinor AS og oppdragsgiver for prosjektet, at det skal gjennomføres innenfor den vedtatte kostnadsrammen, står det i brevet.