Mener USA-valget har gjort folk mer opptatt av å bevare Utkant-Norge

Presidentvalget i USA har ført til at nordmenn har blitt mer opptatt av å bevare distriktet, mener samfunnsforsker. – Ignorerer man dette kan vi få en stor «backlash».

Andenes kirke.

Nord-Norges andel av befolkningen er nå nede i 9 prosent. I fjor falt folketallet i Nordland med 912 innbyggere. Her fra Andøy.

Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Det amerikanske presidentthrilleren mellom Joe Biden og Donald Trump fenget også her hjemme.

Aldri før har det norske folk fulgt et amerikansk valg så tett, og observert at stor avstand mellom eliten og vanlige folk fører til splittelse.

Polariseringen i USA, som kom tydelig frem under dette valget, vil føre til et oppsving for distriktene her i landet, mener Berit Irene Nordahl.

Hun er forskningssjef for Senter for velferds- og arbeidslivsforskning ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR og mener denne polariseringen gjør at nordmenn nå ser konsekvensene av sentraliseringa.

Berit Irene Nordahl

Berit Irene Nordahl er forskningssjef for Senter for velferds- og arbeidslivsforskning ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR.

Foto: OsloMet

– Vi er relativt homogene i Norge, og har sterk tilhørighet til hverandre. Men det er ikke gitt at det fortsetter sånn. Vi er nødt til å passe på det hvis det skal fortsette, advarer hun.

Ser et større fokus på distriktet

– Vi i har stor samhørighet her i landet, men folk begynner å forstå at det er ikke gitt at det fortsetter.

Nordahl mener at synet på hvordan folk også her i Norge ser på distriktene og konsekvenser av sentralisering, har endret seg.

– Vi ser jo et større fokus på Distrikts-Norge, og så har vi fått en forståelse for hvor viktig det er å ha med hele landet. Det har det amerikanske valget lært oss; at hvis vi glemmer, ignorerer eller behandler en stor del av Utkant-Norge dårlig, kan det få en stor «backlash», sier hun.

Mener avstanden til makta er stor

Knut Andreas Nordmo

Knut A. Nordmo (Sp) er ordfører i vesterålskommunen Andøy.

Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Senterparti-ordfører Knut Nordmo i Andøy i Vesterålen er enig i at folk reagerer på sentralisering. Samtidig vil ikke han sammenligne USA med norsk virkelighet.

– Den direkte sammenligninga med USA synes jeg blir litt sær, men at man får en reaksjon på de endringene og den sentraliseringa som har skjedd over flere år nå må vi bare ta innover oss, sier Nordmo til NRK.

Kommunen han er ordfører i ligger helt nord i Nordland og har over flere år mistet mange statlige arbeidsplasser, blant annet i Forsvaret.

Nordmo er klar på at avstanden til sentralmakta har økt.

– Avstanden mellom dem som styrer og dem som blir styrt er blitt betydelig større. Også avstanden til en del av de samfunnsfunksjonene og de tjenestene som skulle være tilgjengelige for alle, er blitt sentralisert, sier han.

Alt om presidentvalget i USA