– Poteten kan forsvinne fra Nord-Norge

Det dyrkes nesten ikke lenger poteter i Nordland. Fortsetter utviklinga kan potetdyrking i fylket være historie i løpet av 2020.

Jan Bakken

Jan Bakken med stor mandelpotet fra egen åker utenfor Bodø. Han liker ikke at så mange slutter med potetdyrking i Nordland.

Foto: Håvard Karlsen / NRK

I den 12 måls store potetåkeren til Jan Bakken på Naurstad utenfor Bodø står kålen saftig og grønn. I den næringsrike jorda trives mandelpotene og vokser seg store.

Men den glade potetbonden på Naurstad er i ferd med å bli et hederlig unntak, for tallenes tale er langt fra oppløftende. Jan Bakken kan risikere å bli en av de ytterst få som dyrker poteter i Nordland.

Stor nedgang

– I løpet av de siste knappe 50 år er potetarealet gått ned fra over 30.000 dekar til om lag 2.100 dekar. Det vil si at 93 prosent av potearealet er opphørt, sier Kolbjørn Eriksen i Helgeland Landbruksrådgiving.

Rådgiver i Nordland Bondelag, Finn Erik Førde, tror årsaken til nedgangen skyldes den sterke reduksjonen av antall gårdsbruk.

– Mange har drevet med kombinasjonsdrift av husdyr og potetdyrking. Når husdyrene forsvinner fra gårdene, forsvinner også potetene. Fordi lønnsomheten blir borte, sier Førde.

Kolbjørn Eriksen i Helgeland Landbruksrådgiving frykter at potetproduksjon i den nordnorske landsdelen trolig vil opphøre innen få år.

Tallene under viser utviklingstrekk i potetproduksjon i Nordland:

Tallene under viser utviklingstrekk i potetproduksjon i Nordland

År

Potetareal (daa)

Potetprodusenter

Middelareal (daa)

1959

30120

22588

1,33

1969

19212

15237

1,26

1979

10170

6991

1,54

1989

6853

3277

2,09

1999

4586

1213

3,78

2009

2794

420

6,65

2011

2107

335

6,29

– Må inn ny motivasjon

Finn Erik Førde i Nordland Bondelag mener det må ny motivasjon inn i potetnæringen, bøndene må få hjelp til å vise at det er mulig å tjene penger på å produsere poteter, mene han.

Mens Kolbjørn Eriksen mener det er et paradoks at en landsdel som kunne vært helt selvforsynt på potet nå står i fare for å måtte kjøpe all denne verdifulle maten fra sydligere egner.

Kan bli den eneste potetbonden

I potetåkeren til Jan Bakken på Naurstad utenfor Bodø går arbeidet for fullt med å hente opp de store og vakre mandelpotetene.

– Vi har en del av de forutsetningene som skal til for å drive lønnsomt, - et flott jordsmonn som passer til potetdyrking, og de nødvendige redskaper som trengs på gården, der melk er hovedproduksjon. Men jeg skjønner at det er ikke mange som har de nødvendige forutsetningene lenger, og det er trist, sier Jan Bakken som kan bli den eneste potetbonden igjen i Nordland.

Finn Erik Førde

Finn Erik Førde i Nordland Bondelag mener det må ny motivasjon inn i landbruket.

Foto: Håvard Karlsen. / NRK