Skjøt 125 flere hval enn i fjor

Etter flere år med nedtur håper hvalfangerne på ny vekst for fangsten etter en god sesong. – Interessen for hvalkjøtt har økt, sier leder i Norges Småkvalfangerlag.

«Unstad Junior»

STOR OPPGANG: Det ble fanget 125 hval mer i år enn i fjor på samme tid.

Foto: Jørgen Blindheim

Det ble tatt 125 flere hval under årets sesong enn i fjor, men man klarte likevel ikke å ta hele kvoten på 1300 dyr. Optimistiske hvalfangere tror nå på ny vekst for næringa etter god fangst i sommer.

– Det var veldig godt vær i starten av sesongen så det ble fanget mye hval tidlig, dette gir økt etterspørsel av hvalkjøtt. Samtidig skyldes den gode sesongen godt markedsføringsarbeid, og interessen for hvalkjøtt har generelt økt, sier lederen i Norges Småkvalfangerlag, Truls Soløy til NRK.

Soløy gleder seg over at hvalfangstnæringen nå vokser etter flere år med nedgang, og påpeker at det ikke er utelukkende vær og marked som har bidratt til de gode resultatene.

– Hvalfangerne har gjort en god jobb på havet, stått på og utnyttet den muligheten som dukket opp i år, sier han.

Skjøt 590 hval

Hvalfangst i Vestfjorden

POSITIV UTVIKLING: Hvalfangerne er optimistiske etter en god hvalfangst-sesong.

Foto: Kari Skeie / NRK

Av kvoten på nesten 1300 hval ble bare 590 dyr tatt i år, men sammenlignet med 465 i fjor er det gode tall. Kvoten er satt med utgangspunkt i beregningsmodeller utarbeidet av vitenskapskomiteen i Den internasjonale hvalfangstkommisjonen (IWC).

1. april gikk startskuddet for vågehvalfangsten i landet. Til tross for at tallet på hvalfangere har gått kraftig ned siden toppårene på 60-tallet, da det var over 60 båter som drev hvalfangst, er Soløy optimistisk.

– Vi håper dette er en trend som fortsetter. Vi har vært i en bølgedal tidligere, spesielt fjoråret var dårlig av forskjellige årsaker, men nå ser vi oppturen og håper den fortsetter, sier han.

(artikkelen fortsetter under innslaget)

Kvalkjøttsesongen er i gang i nord - men det fanges få dyr. 
Etterspørselen derimot beskrives som enorm. 
Så langt er det vanskelig å levere i forhold til ordrebøkene.

Hvalkjøtt i land

Mye hval igjen

Ifølge fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen settes kvotene slik at fangsten skal være bærekraftig, og også at det legges til rette for stabile og gode rammebetingelser for næringa.

Per Rolandsen er ansvarlig for omsettingen av hvalkjøtt i Norges Råfisklag. Han ser nå at kjøperne av hvalkjøtt er tilbake.

– Vi har fanget og omsatt en god del flere hval enn tidligere år. Vi må tolke det slik at det er en positiv utvikling, og at interessen har vært økende hos en del kjøpere som skal kjøpe og selge dette videre.

Selv om årets sesong er ferdig, er det ifølge Rolandsen mye hval igjen.

– Vi får se hva som skjer kommende år, men får vi den samme utviklingen vi har fått i år kan det bety mye for både fangere og kjøpere, sier han.