Populært å stemme elektronisk

Det er stor oppslutning om elektronisk valg. Nesten alle forhåndsstemmer er kommet via Internett.

Elektronisk stemmegiving

KAN BLI SUKSESS: Så langt har nesten 10 tusen velgere i 10 kommuner valgt å stemme elektronisk. Det er mer enn noen hadde forventa.

Foto: Anne Storaunet / NRK

Stemmegivning over Internett har blitt langt større enn det politikerne hadde håpet

på.

Vefsn og Bodø er sammen med åtte andre kommuner i Norge med på forsøksordninga, og en uke etter at det digitale valglokalet åpnet, er det avgitt nesten 10.000 stemmer over nettet.

Nytt og lettvint frister

Trygve Hay i Bodø er en av dem som allerede har stemt.

– Jeg tenkte jeg skulle gjøre det fordi det er lettvint. Jeg har ikke noe i mot å gå ned og stemme på vanlig måte. Men siden det var nytt så ville jeg prøve det, sier 54 år gamle Trygve Hay.

Målet er å få økt valgdeltakelse, og mange setter pris på den enkle måten å stemme.

Når snart 10 tusen stemmer

Og interessen for å stemme over Internett er stor. Så langt er det avgitt 9642 stemmer elektronisk, og tallet stiger for hver dag.

– Det forsøkskommunene melder til oss er at det er flere som avgir forhåndstemmer elektronisk enn det er folk som avgir forhåndstemmer på papir, sier statssekretær Dag-Henrik Sandbakken i Kommunal- og regionaldepartementet.

Flere stemmer enn forventa

Dag-Henrik Sandbakken

Statsekretær Dag-Henrik Sandbakken.

Foto: Nancy Bundt

Og utviklinga så langt har vært over all forventning. Av alle forhåndsstemmene i de ti kommunene som er med i prøveordninga, er hele 88 prosent av dem kommet via Internett. Det er langt mer enn politikerne hadde forventa.

– Jeg tror nok at jeg kan si at det er kommet flere stemmer enn vi hadde håpet på. Det som er fint er at så langt ser det ut som om de tekniske løsningene har fungert godt.

Valgurne

VALGURNA: I fleste kommunene må valgurna fremdeles brukes. 10 kommuner i landet er med på prøveordninga med elektronisk valg. Det kan vise seg å bli en suksess.

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Håper på økt valgdeltakelse

Lederen av valgstyret i Bodø, varaordfører Kirsten Hasvoll, håper at elektronisk valg kan lokke flere ungdommer og innvandrere til å stemme.

I Bodø har valgoppslutninga vært nede i knappe 50 prosent.

– Jeg håper først og fremst at flere ungdommer og innvandrere vil stemme når de nå får mulighet til å gjøre det elektronisk. Og jeg tror denne måten å stemme på vil passe disse gruppene godt, sier Kirsten Hasvoll (SV).

Ikke like lett for alle

Trygve Hay

Trygve Hay

Foto: Privat

Trygve Hay sitter hjemme i stua i Bodø og studerer informasjonen før han avgir sin stemme over Internett. Han har mange ganger sluppet stemmeseddelen ned i urna, men siden Bodø er en av de ti kommunene som er med i prøveordninga, fristet det å prøve ut den nye digitale valgordninga.

Nettsida er enkel og brukervennlig. Men Hay er ikke sikker på at det vil være like lett for alle å bruke nettet til å stemme.

– Jeg synes det virker greit. Litt eldre velgere som ikke bruker dataen så mye kan kanskje få litt problemer. Men det er jo fremdeles mulig å gå ned i valglokalet og stemme, sier Bodø-velger Trygve Hay.