NRK Meny

Politikontakt i alle kommuner

Torsdag 15. juni er oppstarten for alle politikontaktene i Nordland politidistrikt. Politikontakten skal sammen med den enkelte kommune jobbe for å forebygge kriminalitet. – Det at vi nå har fått på plass politikontakt i alle 44 kommunene er en av grunnpilarene for at dialogen og samarbeidet skal kunne videreutvikles, sier politimester Tone Vangen.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Nyhetsreportasje fra NRK.
Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging.