Politikontakt i alle kommuner

Torsdag 15. juni er oppstarten for alle politikontaktene i Nordland politidistrikt. Politikontakten skal sammen med den enkelte kommune jobbe for å forebygge kriminalitet. – Det at vi nå har fått på plass politikontakt i alle 44 kommunene er en av grunnpilarene for at dialogen og samarbeidet skal kunne videreutvikles, sier politimester Tone Vangen.