Hopp til innhold

Torgeirs foreldre får nei til utredning om aktiv dødshjelp

– Det er skuffende at ikke politikerne tar tak i dette når det er en så stor andel av befolkninga som er for, sier pappa Thoralf Lian.

Sonja Djønne og Thoralf Lian ved graven til sønnen på Mo kirkegård

Sonja Djønne og Thoralf Lian er ikke overraska over svaret fra politikerne.

Foto: kari skeie / nrk

Historien om Torgeir Djønne Lian, som NRK fortalte om tidligere denne måneden, har berørt og engasjert mange.

I februar i år fulgte foreldrene han til Sveits, der 24-åringen fra Mo i Rana avsluttet livet. Sønnen ville ikke leve videre med muskelsykdommen som førte til at han mistet flere og flere av kroppens funksjoner.

Torgeir Djønne Lian dro til Sveits fordi aktiv dødshjelp ikke tillatt i Norge.

Da foreldrene var gjester i Debatten tok de til orde for at spørsmålet om aktiv dødshjelp bør utredes.

– Vi har fått veldig mange reaksjoner fra folk som sier at dette er en viktig sak. Vi håper at det kan lages en utredning om temaet i Norge for å belyse de vanskelige sidene ved dette. Vi ønsker å løfte det opp sånn at politikerne tar tak i dette, sa Sonja Djønne.

Men det store flertallet av norske politikere på Stortinget sier nei til å utrede.

Torgeir Djønne Lian var bare 24 da han valgte å avslutte livet i Sveits. Burde han fått hjelp til å dø i Norge?

Torgeir Djønne Lian var bare 24 da han valgte å avslutte livet i Sveits. Burde han fått hjelp til å dø i Norge?

Nesten alle er negative

NRK har spurt alle partiene i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Med unntak av Fremskrittspartiet er alle negative.

Kjersti Toppe i Senterpartiet viser til partiprogrammet. Her går det klart fram at de ikke støtter aktiv dødshjelp.

Kjersti Toppe (Sp) under Stortingets spørretime

Kjersti Toppe (Sp) sier nei til utredning.

Foto: Ole Berg-Rusten

– Det er også foreslått videreført i forslag til nytt partiprogram. Så nei, jeg ser ikke for meg at vi kommer til å støtte en slik utredning. Det er et viktig spørsmål og vi må ha respekt for dem som har dratt til utlandet for å gjennomføre det. Men for meg er det helt essensielt at helsetjenesten skal trøste, lindre og helbrede, men aldri være med å ta liv.

Også SV sin helsepolitiske talsperson, Nicholas Wilkinson, sier nei.

– Jeg har forståelse for at foreldrene ønsker en debatt om aktiv dødshjelp, men vi må forholde oss til SV sin vedtatte politikk.

I Venstre var saken seinest oppe på partiets landsmøte i september, sier Carl-Erik Grimstad.

– Venstre har nylig diskutert dette i forbindelse med sitt prinsipprogram. Det var en god, grundig og verdig debatt om et vanskelig tema. Flertallet på landsmøtet sa nei til aktiv dødshjelp. Vi er derfor ikke åpne for en utredning om dette spørsmålet.

Også Høyre, Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti viser til sine partiprogrammer der alle går imot aktiv dødshjelp.

Ikke overrasket over at politikerne sier nei

Foreldrene til Torgeir Djønne Lian er ikke overraska over svaret fra politikerne.

– Jeg er er vel egentlig ikke overraska. Det er et vanskelig tema som vedrører ganske få, men det betyr utrolig mye for dem det gjelder, sier Thoralf Lian.

Undersøkelser de siste åra viser at det er et stort flertall i befolkninga for aktiv dødshjelp. Da Repons Analyse spurte folk i fjor, sa 70 prosent ja til legeassistert selvmord. Når det gjelder eutanasi, sa 61 prosent ja.

Thoralf Lian og Sonja Djønne

Thoralf Lian og Sonja Djønne har ikke gitt opp.

Foto: kari skeie / nrk

Thoralf Lian synes det er rart at ikke synet til flertallet i befolkninga speiles bedre hos dem som sitter på Stortinget.

– Det er skuffende at ikke politikerne tar tak i dette når det er en så stor andel av befolkninga som er for og som ønsker at dette skal være mulig.

Stort sprik mellom folk og politikere

Det store spriket forteller at dette er en krevende sak, sier Carl-Erik Grimstad i Venstre.

Carl-Erik Grimstad

Carl- Erik Grimstad ( V) sier det er en krevende sak, men sier fortsatt nei.

Foto: Olav Juven / NRK

– Slike meningsmålinger kommer som regel i tilknytning til aktuelle og svært berørende enkeltsaker. For oss er det viktig å se dette i et langt perspektiv. Vårt helsevesen er opplært til å hjelpe og å lindre. Å aktivt avslutte et liv er å snu opp ned på det mest grunnleggende i medisinen. Når et stort flertall av vårt medisinske hjelpeapparat er motstandere av eutanasi må dette tillegges stor betydning, sier Grimstad.

Fremskrittspartiet er i dag alene på Stortinget om å gå inn for aktiv dødshjelp. I høst vil partiet fremme forslag om en offentlig utredning, sier stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos.

– Det vi trenger nå for å komme et skritt videre og løfte debatten til et høyere nivå, er å få kunnskap fra de landene som har innført dette. Det hadde vært utrolig flott, både for politikere og befolkningen som er opptatt av dette.

Les også: Mener politikerne må slutte å synse om aktiv dødshjelp: – Vi må få fakta på bordet

Foreldrene til Torgeir Djønne Lian har ikke gitt opp, selv om flertallet på Stortinget i dag sier klart nei.

– Vi har klart å skape en debatt blant befolkninga, tenker jeg, sier Thoralf Lian. Jeg ser også at politikerne trenger tid til å få løftet dette inn i sine program. Vi hadde ikke trodd at dette skulle snu nå, men jeg er overbevist om at dette kommer.