Hopp til innhold

Sp-topp reagerer kraftig: – Helse Nord har utviklet seg til hersketeknikkenes høyborg

Helse Nord-ledelsen burde ikke «truet» med å legge ned PCI-tilbudet i Bodø, mener flere stortingspolitikere.

Styreleder Renate Larsen og administrerende direktør Marit Lind i Helse Nord under styremøtet i Bodø.

SLÅR TILBAKE MOT KRITIKK: – Å hevde at ansatte i Helse Nord ofrer pasienter eller ikke setter pasientenes beste først, faller på sin egen urimelighet, sier toppsjef Marit Lind (til høyre). Her sammen med styreleder Renate Larsen.

Foto: Marius Guttormsen / NRK

I går vedtok et enstemmig styre i Helse Nord å la Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN), overta ansvaret for den såkalte PCI-behandlingen i Bodø.

PCI er en skånsom behandlingsteknikk for å åpne trange eller tette blodårer rundt hjertet.

Forslaget har møtt sterke protester i Nordland, der man mener dette ikke vil løse utfordringene med store samarbeidsproblemer mellom sykehusene.

Både styreleder i Helse Nord, Renate Larsen og administrerende direktør Marit Lind, var i møtet tydelig på at alternativet til å la UNN overta det formelle ansvaret, var å legge ned tilbudet i Bodø.

Det var disse to alternativene som ei nedsatt faggruppe hadde konkludert med.

– Vi må være ærlige på at vi har en fagrapport med kun to anbefalinger. Alternativet er at vi ikke har et dagtilbud i Bodø. Det er viktig å si, sa styreleder Larsen før avstemmingen.

Siv Mossleth sitter i Helsekomiteen på Stortinget for Senterpartiet i Nordland. Hun går hardt ut mot vedtaket.

– Falskt dilemma

Helse Nord har utviklet seg til hersketeknikkenes høyborg, sier hun til NRK.

Siv Mossleth, Sp

Stortingsrepresentant Siv Mossleth (Sp) mener det var feil at kun to alternativer ble satt opp mot hverandre.

Foto: Helge Lyngmoe / NRK

Mossleth mener det var feil at kun disse to alternativene ble satt opp mot hverandre.

Nordlandssykehuset har selv ønsket å utvide tilbudet til et døgntilbud.

Dilemmaet styret i Helse Nord tok stilling til på styremøtet var om PCI i Bodø skulle legges ned, eller om senteret skulle legges under UNN Tromsøs ledelse. Dette er et falskt dilemma, det finnes andre muligheter. Det falske dilemmaet er et klassisk, retorisk grep som brukes som en hersketeknikk for å snevre inn valgmulighetene, og få ønsket svar, sier Mossleth.

Og legger til:

Et godt universitetssykehus er selvsagt viktig. Men Helse Nord kan ikke ofre pasienter og ansatte i Nordland for et universitetssykehus. Må pasientenes beste nedprioriteres for å styrke universitetssykehuset, er prisen for høy, mener hun.

– Bommer

Også KrFs nestleder Ida Lindtveit Røse, mener Helse Nord-styret bommer på målet med vedtaket.

Styremøte i Helse Nord i Bodø.

Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) skal heretter ha hele det faglige og administrative ansvaret for PCI-tilbudet i Bodø, bestemte styret i Helse Nord denne uka.

Foto: Marius Guttormsen / NRK

PCI-debatten trenger en konklusjon som ivaretar både pasienter og ansatte, og som skaper ro i regionen. Å legge dagens tilbud i Bodø inn under UNN fremstår ikke som en løsning som gir tilstrekkelig ro, men jeg håper det videre arbeidet bidrar til dette, skriver Lindtveit Røse til NRK.

Stortingsrepresentant for Frp, Dagfinn Olsen, reagerer på hele prosessen.

– Når jeg hører innspillene om at PCI-tilbudet i Bodø bør legges ned dersom man ikke får samarbeidet med ledelse fra Tromsø til å fungere, blir jeg forbannet. Det dreier seg om pasienter som burde hatt dette tilbudet hele døgnet, ikke bare på dagtid, sier Olsen.

Styreleder Renate Larsen og administrerende direktør i Helse Nord, Marit Lind, småprater i en pause.

Styreleder Renate Larsen i midten, og administrerende direktør Marit Lind til høyre.

Foto: Marius Guttormsen / NRK

Olsen mener Helse Nord-styret har valgt å følge fagrapporten som kom i april uten egne vurderinger.

Onsdag skreiv Avisa Nordland blant annet om de ansatte i ved hjerteavdelingen i Bodø som sier at de ikke har vært i møter med Helse Nord-ledelsen om de påståtte samarbeidsutfordringene.

– Det viser med all tydelighet at de ikke har hatt kontroll på situasjonen, men bare har bøyd seg for rapporten uten så stille egne spørsmål, sier Olsen.

Han frykter at det kan få store konsekvenser dersom ansvaret for PCI-avdelingen i Bodø blir flyttet til Tromsø.

Nordlandssykehuset HF I Bodø

Her ved Nordlandssykehuset i Bodø har det vært PCI-virksomhet siden 2020, altså i fire år. Nå skal de som jobber på PCI-labene i Bodø overføres til UNN i Tromsø.

Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Jeg frykter at en del av de ansatte i Bodø ikke ønsker å være med på lasset til Tromsø, og på den måten velger å slutte. Da sitter vi igjen med et tilbud som blir stengt ned, sier Olsen.

– Usaklig

Toppsjef Marit Lind i Helse Nord har følgende kommentar til utspillene fra Siv Mosleth og Dagfinn Olsen.

Å hevde at ansatte i Helse Nord ofrer pasienter eller ikke setter pasientenes beste først, faller på sin egen urimelighet. Det er grove og alvorlig anklager mot integriteten til våre fagfolk, og er på et usaklig nivå som vi avstår fra å kommentere.

Hun understreker at styrets beslutning om å opprettholde og videreføre PCI-tilbudet i Bodø er i tråd med innstillingen til vedtak, og samsvarer med den eksterne ekspertgruppens anbefaling.

I Helse Nord er det PCI-behandling ved UNN i Tromsø (døgnåpen) og ved Nordlandssykehuset i Bodø.

Det gir gode forutsetninger for å løse de store samarbeidsvanskene som har vært, og som har spilt seg i det offentlige rom på en uheldig måte. Helse Nord ønsker å videreutvikle det gode fagmiljøet som er bygd opp ved Nordlandssykehuset.

Vi har et godt tilbud for å behandle hjerteinfarkt i Helse Nord, og for pasientenes del vil det nå være viktig at det blir ro, og at fagmiljøene legger striden bak seg, sier hun.

Og legger til:

Vi registrerer at ledelsen ved Nordlandssykehuset nå ønsker å bidra til et konstruktivt videre arbeid. Det er fornuftig og i tråd med styrets ønsker. Oppstår det faglige spørsmål, vil dette håndteres av det regionale fagrådet i kardiologi.