Politietterforsker dømt for å ha stjålet telt – kan miste jobben

En politietterforsker er dømt for å ha stjålet et telt som kostet 10.000 kroner fra en sportsbutikk. Selv hevder hun at teltet bare lå feilplassert i trekket til et liggeunderlag hun allerede hadde kjøpt.

Telt, fotografert i sportsburikk

DØMT FOR Å HA STJÅLET TELT: En kvinne i 40-årene ansatt i Nordland politidistrikt er dømt for tyveri av et slikt telt tidligere i år. ILLUSTRASJONSFOTO

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

– En beklagelig sak, ifølge Nordland politidistrikt.

En kvinne i 40-årene ansatt i Nordland politidistrikt er dømt for tyveri av et telt tidligere i år.

Hun er suspendert fra jobben som etterforsker inntil videre.

I slutten av mai skal hun ha stjålet et dyrere turtelt fra en sportsbutikk. Ifølge dommen skal hun ha pakket teltet inn i et trekk tilhørende et liggeunderlag med en lavere pris og betalt for dette.

NRK har vært i kontakt med den dømte kvinnen. Hun ønsker ikke å kommentere saken.

Kvinnens forsvarer Tom Solberg i Pretor advokater sier til NRK at de er skuffet og overrasket over konklusjonen til flertallet i retten.

Saken vil bli anket til Lagmannsretten.

– Vi mener det kom greit frem at fremstillingen fra påtalemyndigheten ikke kunne være riktig. Vi ser at mindretallet har trodd på oss, og vi ser at vi må legge litt ekstra krefter i det i anken.

Heidi Kløkstad

Politimester Heidi Kløkstad i Nordland politidistrikt sier det er en vanskelig sak for politidistriktet som de helst skulle vært foruten.

Foto: Ola Helness / NRK

Politimester Heidi Kløkstad sier at det er en vanskelig sak for politiet, og en sak de helst skulle vært foruten.

– Saken håndteres som en personalsak i Nordland politidistrikt. Vedkommende er suspendert inntil videre. Dommen er ennå ikke rettskraftig, så politidistriktet endrer ikke noe på dette per nå, sier Kløkstad til NRK.

Kostet 10.000 kroner

Verdien på teltet var rundt 10.000 kroner, mens liggeunderlaget kostet mellom 2.000 og 3.000 kroner.

Dagen etter kvinnen hadde vært og handlet i sportsbutikken, la de merke til at de manglet et telt.

Politiet ble varslet, og foretok en ransaking hjemme hos kvinnen. Under ransakingen ble det funnet et telt tilsvarende det som var savnet fra butikken.

Kvinnen hevdet hun var uskyldig, men fikk en bot på 18.000 kroner. Den nektet hun å godta, og dermed gikk saken videre til retten.

Søkte opp teltet på nettet

I retten forklarte hun at teltet allerede lå i liggeunderlagtrekket hun hadde kjøpt i mai.

Likevel skal hun ha tatt med teltet på tur. Hun forklarte at hun ikke tenkte særlig over det faktum at det lå et telt i forpakningen.

Det begrunnet hun med at hun var bekymret for et familiemedlem, og derfor hadde fokus et annet sted.

Retten mener at det naturlige ville vært at tiltalte lot teltet ligge uåpnet og kontakte butikken.

Videre påpeker retten at tiltalte skal ha søkt på et tilsvarende telt på nettet i forkant av besøket i sportsbutikken.

Kvinnen skal også ha gitt en avvikende forklaring i retten sammenlignet med forklaring hun ga i avhør med politiet.

Hun hadde da forklart at hun »...regnet med at det var hun som hadde lagt teltet i trekket, og at hun bare hadde betalt for liggeunderlaget».

Mindretallet i retten åpner opp for at tiltaltes forklaring kan stemme.

Man kan ikke utelukke at hun ikke var kjent med innholdet i trekket da hun betalte for varen i mai 2020.

Må betale bot og erstatning

Mindretallet påpeker også at sportsbutikken senere skal ha meldt at et annet telt av en nyere modell manglet. De mener dette taler for at butikken har manglende oversikt over varene, og at andre enn tiltalte kan ha plassert teltet i innpakningen til liggeunderlaget.

Flertallet i retten mener imidlertid det er bevist at tiltaltes formål var å skaffe seg teltet uten å betale full pris. Etter at handelen fant sted, brukte hun dette teltet som sitt eget.

Kvinnen dømmes til 21.000 kroner i bot. I tillegg dømmes hun til å betale 6700 kroner i erstatning og 3000 kroner i saksomkostninger. Teltet inndras.