Politiet vil kaste ut MC-klubbene

Politiet i Salten ber Bodø kommune om å gå gjennom leieavtalen til MC-klubben Gladiators. – Alle krefter må gå sammen for å stanse MC-krim, sier politimester Geir Ove Heir.

Ordfører har fått nok av MC-klubben Gladiators

NY NABO: Ordfører i Bodø, Ole Henrik Hjartøy har fått MC-klubben Gladiators som nærmeste nabo. Over hele landet forsøker politiet å hindre etableringen av nye MC-klubber.

Geir Ove Heir

Politimester Geir Ove HeirHeir mener det var uklokt at Bodø kommune tillot Gladiators å etablere seg 50 meter fra rådhuset i byen.

Foto: Gerd Elise Martinsen

Politimesteren ber nå Saltens 12 ordførere om å bidra til å stanse kriminelle MC-klubber. At den omstridte MC-klubben Gladiators har slått seg ned midt i Bodø sentrum, bekymrer politiet.

– Uklokt av Bodø kommune

– Vi har bedt Bodø kommune om gå gjennom leiekontrakten på bygget eller omregulere bruken av bygget. Vi vil følge med aktivt med hva som foregår inne i og rundt lokalene til Gladiators, sier Heir til NRK.no.

Heir mener at Bodø og andre kommuner kan bruke lovverket når en nyetablert klubb jakter på klubblokale.

– Plan- og bygningsloven setter krav til hvordan man skal bruke lokaliteter. Ved å utestenge klubbene blir det vanskeligere å etablere seg, sier Heir til NRK.no.

– På hvilket grunnlag kan politiet si at Gladiators driver med kriminell virksomhet?

– Jeg vil ikke gå i detaljer, men vi følger med. Vi vet at i kjøvannet av slike etableringer av klubber som selv definerer seg som enprosentklubber, oppstår det kriminalitet, sier Heir til NRK.no.

Heir mener arbeidet mot kriminelle MC-klubber ikke er en jobb politiet kan gjøre alene.

– Politiet er avhengig av at kommuner og næringsliv inntar en mer aktiv holdning dersom vi skal dersom vi skal få has på de såkalte «enprosentklubbene».

Ifølge politiet har flere kriminelle MC-miljø – såkalt «enprosentklubber» – vist sin interesse for Nordland og Salten.

– Brorskap som står utenfor

– Dette er klubber som definerer seg utenfor det norske samfunnet og som har sine egne lover og regler. De anser seg som et brorskap og cirka to tredeler av medlemmene er straffedømte, sier han.

Heir etterlyser mer oppbacking i forhold til det arbeidet politiet gjør. Fylkesrådsleder Odd Eriksen (Ap) har allerede erklært at «kriminalitet gjennom MC-klubber er uønsket i Nordland». Nå ønsker Salten politidistrikt at samtlige kommuner følger etter.

Nabodistriktene Helgeland og Midtre Hålogaland blir også oppfordret til å ta samme initiativ overfor sine kommuner.

– Slik kan de vise innbyggerne sine at lokalsamfunnene ikke er interessert i etablering av slike klubber.

– Trussel mot samfunnet

Heir mener det ikke er noen tvil om hvorvidt «enprosentklubbene» er kriminelle.

– På bakgrunn av etterretningsinformasjon, en rekke straffesaker og dommer er politiet overbevist om at medlemmer av disse klubbene utøver sin kriminalitet helt eller delvis på bakgrunn av klubbene. Derfor er det et mål for politiet å bekjempe klubbene med alle lovlige og demokratiske midler, sier Heir.

Heir vil også ha drahjelp fra serveringsstedene til å nekte uniformerte MC-klubbmedlemmer servering på utestedene.

– Dette er det serveringsstedene selv som bestemmer, men vi ønsker å backe dem opp, sier politimesteren.

– Fredelig bikerkafé

MC-klubben Gladiators åpnet i vår et nytt klubbhus kun få meter fra Bodø rådhus, midt mellom kafeer og butikker.

– Vi frykter de ikke har fredelig hensikter. Politiet har opplysninger om at det er medlemmer i klubben som tidligere har hatt tilknytning til såkalte «enprosentklubber. Derfor ser vi med uro på det som nå skjer i Bodø sentrum, sier politimesteren til NRK.

Det er i dag 10 medlemmer tilknyttet MC-klubben Gladiators i Bodø.

Gladiator har også såkalte «charters» i Oslo, Stavanger, Fredrikstad, Drammen, Haugesund og Mjøsa, i tillegg til den nyetablerte avdelingen i Bodø.

Delte ut gratis kaffe og vafler

NRK.no har forsøkt å få kontakt med MC-klubben både via telefon og e-posttirsdag, men har ikke lykkes. Tidligere i år sa medlemmene i Bodø at de serverer gratis kaffe og vafler til de som ønsker å komme på besøk.

– Vi ønsker kun å drive en fredelig bikerkafé i våre lokaler i Bodø, sa en talsmann for Gladiators MC Bodø, som ikke ønsker navnet sitt i media, til NRK under åpningsfesten i juni.

– Vi er opptatt av å kjøre sykkel og jobbe for klubben, ikke av kriminalitet, poengterte lederen for Gladiators til NRK i juni.