Normal

Må repareres for 130.000: Politiet vet ikke hvor de skal finne pengene

Politibåten i Lurøy og Træna må repareres for 130.000 kroner. Den prekære økonomien gjør at politiet på Helgeland ikke vet om de hadde råd til reparasjonen.

Politibåten Skarven

Politibåten Skarven er satt på land på Onøy

Foto: Reidar Hågensen

– Det er høyst sannsynlig at vi ikke har råd til å reparere båten. Dette er penger som må taes fra det ordinære driftsbudsjettet og må veies opp mot alt det andre vi skal gjøre, sier Oddbjørn Lorvik, som er driftsenhetsleder for Ytre Helgeland.

Siden 2002 har Lurøy og Træna lensmannskontor disponert en politibåt, som har bidratt til at man effektivt har kunnet løse oppdrag i det vide øyriket lensmannskontoret dekker.

Nå er båten nødt til å bli reparert. Sammen med årlig vedlikehold vil kostnadene komme på cirka 130.000 kroner.

Lensmann i Sannessjøen Oddbjørn Lorvik

Oddbjørn Lorvik vet ikke hvor han skal finne pengene til å reparere politibåten

Foto: Ole Christian Olsen / NRK

Trenger penger fra Politidirektoratet

– Vi er helt avhengig av at båten er oppe og går. Den brukes hyppig i tjenesten og vi kan ikke være avhengig av rutetrafikk eller leie inn skyssbåt, fortviler Kjell Ivar Vestå, som er lensmann for Lurøy og Træna.

Politimester Håvard Fjærli har tidligere signalisert at han kan bli nødt til å si opp 21 ansatte på grunn av den vanskelige økonomien i politidistriktet. Å få en uforutsett utgift på over 100.000 kroner passer derfor svært dårlig.

– Jeg tror vi er nødt til å ha is i magen, og vente til møtet med politidirektoratet for å se om vi kan få ekstra midler der, sier Lorvik og henviser til møtet som skal være 29. april.

båtmotor

Motoren er tatt ut av politibåten og er nå inne til reparasjon.

Foto: privat

Kunne ikke vente

Så lenge har imdlertid ikke lensmannen mulighet til å vente.

– Vi kan ikke gå rundt og vente på at folk skal snakke. Båten er altfor viktig i tjenesten vår. Jeg har derfor tatt en sjefsavgjørelse og fått i gang reparasjonen. Det er mulig sjefene mine blir å gi meg en smekk på fingrene for budsjettoverskridelsen, men da får de bare gjøre det, sier Kjell Ivar Vestå.

Kjell Ivar Vestå

Lensmann Kjell Ivar Vestå i Lurøy og Træna.

Foto: Eva Berget / NRK

Men det slipper han. For etter å ha tenkt seg om, har ledelsen i politidistriktet konkludert med at reparasjonen må prioriteres.

– Vi har ikke noe valg. Konsekvensene av at båten ikke er i stand er for stor. Vi må omdisponere på budsjettet og krysse fingrene for at det ikke kommer andre uforutsette utgifter, sier Lorvik.

– Hva sier dette om den økonomiske situasjonen i politidistriktet når en båtreparasjon blir en så stor sak?

Dette viser at vi har en tydelig underbudsjettering i forhold til behovet. Vi sliter daglig med å få tjenesten til å gå rundt. Det påvirker både meg og alle andre i organisasjonen, sier Oddbjørn Lorvik.