NRK Meny
Normal

Politiet varslet ikke om domfelt fysioterapaut

En fysioterapeut i Nordland fortsatte sin virksomhet i fire år etter at han ble dømt for uønsket seksuell adferd overfor en pasient.

Fysioterapi

Politiet varslet ikke kommunen om fysioterapauten som ble dømt for uønsket seksuell adferd overfor en pasient.

Foto: Arkivfoto / NRK

Fysioterapeuten hadde driftsavtale med kommunen, men politiet varslet verken kommuneledelsen eller tilsynsmyndighetene om saken slik de burde.

Konstituert politimester i Midtre Hålogaland politidistrikt, Steffen Ravnåsen beklager at politiet ikke ga beskjed videre.

– Dette skal gjøres og vi beklager dersom dette ikke har skjedd, sier Ravnåsen til NRK.

Flere tilfeller

Politiadvokat Steffen Ravnåsen

Konstituert politimester i Midtre Hålogaland politidistrikt, Steffen Ravnåsen.

Foto: Kjell Mikalsen

Saken startet i en nordlandskommune i 1996–97. Da ble det rapportert om tre forskjellige tilfeller av uønsket seksuell adferd mot pasienter. Fysioterapeuten skal ha blitt seksuelt opphisset og gnidd kroppen sin mot pasientene under behandling.

Saken ble da håndtert som en intern personalsak, men kom frem i lyset igjen da neste tilfelle ble kjent.

Det skjedde i 2010, der fysioterapeuten ble anmeldt, dømt og aksepterte et forelegg for seksuelt krenkende handlinger overfor en pasient. Kommuneadministrasjonen ble ikke varslet om denne saken og fortsatte å betale driftstilskudd helt til saken ble kjent i august 2014.

– Det er helt absurd at vi ikke ble varslet om saken. Hadde vi visst ville vi sagt opp avtalen med en gang, sier ordføreren kommunen til NRK

Frykter for tilliten til helsepersonell

Pasient- og brukerombud i Nordland, Inger Marie Sommerseth frykter at saker som dette kan gå ut over tilliten til helsepersonell.

Det er klart at slike hendelser bidrar til at folk blir engstelige. Vi har behov for å ha helsepersonell vi kan stole på og som vi vet utøver en faglig og etisk forsvarlig virksomhet.

Inger Marie Sommerseth, pasientombud i Nordland

Pasient- og brukerombud i Nordland, Inger Marie Sommerseth, frykter saker som denne kan gå ut over tilliten til helsepersonell.

Foto: Peder Skjemstad

Begrenset autorisasjonen

Etter at kommunen sa opp avtalen med fysioterapeuten ble også Statens helsetilsyn koblet inn i saken. De kom nylig med sitt vedtak, der terapeuten får begrenset autorisasjon. Det vil si at den bare gjelder dersom særlige vilkår er oppfylt. For eksempel må vedkommende gå i behandling hos spesialist for å få bedre selvkontroll, og må følges opp av eventuell arbeidsgiver.

Assisterende direktør i Statens helsetilsyn, Heidi Merete Rudi, forteller hvorfor de valgte å ikke frata terapeuten autorisasjonen.

– Fordi hendelsen ligger langt tilbake i tid og at vedkommende har erkjent at dette var feil. Vi har derfor funnet ut at det er mest formålstjenlig i forhold til å styrke pasientsikkerheten å ilegge vedkommende begrensninger som skal bidra til å gjøre ham til en bedre og mer profesjonell behandler.

Politiet har varslingsplikt

Heidi Merete Rudi, assisterende direktør, Statens Helsetilsyn

Heidi Merete Rudi er assisterende direktør, Statens helsetilsyn.

Foto: Statens Helsetilsyn

Ifølge politidirektoratet har politiet varslingsplikt dersom en person med offentlig tillatelse blir siktet for et lovbrudd som kan få betydning for tillatelsen. Politiet vil se på rutinene i slike saker, sier Steffen Ravnåsen.

– Det er klart at vi ser alvorlig på dette. Det viser jo bare behovet for en ytterligere påminnelse og skjerping av rutinene på det området der.

I en kommentar til NRK sier fysioterapeuten at det i saken det gjelder sto ord mot ord, og at han vedtok forelegget på grunn av bekvemmelighetshensyn.