Politiet om øyelege-saken i Narvik: – Helt unik i Norge

Det gjenstår fortsatt noe etterforskning før politiet kan konkludere om den omstridte øyelegen i Narvik gjorde noe straffbart da han krevde egenandeler fra pasientene sine. – Denne saken er unik i Norge, ifølge politiet.

Øyeoperasjon

GRÅ STÆR-OPERASJONER: I april siktet politiet en øyelege i Narvik for grovt bedrageri av pasienter han hadde operert for grå stær. Dette bildet er fra en grå stær-operasjon utført på Haukeland universitetssykehus i Bergen.

Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

Politiet har mottatt to nye anmeldelser fra tidligere pasienter, som hevder de er blitt utsatt for bedrageri av den omstridte øyelegen i Narvik.

Den privatpraktiserende øyelegen har siden april vært siktet for grovt bedrageri.

Politet mener han urettmessig kan ha krevd egenandel på over én million kroner fra over 1.000 eldre pasienter, noe øyelegen selv benekter.

Det var Helse Nord som først fikk mistanke om at legen urettmessig krevde egenandel i strid med regeleverket og anmeldte ham til politiet.

Politiadvokat Trond Lakselvhaug sier til NRK at de håper å være ferdig med etterforskningen før jul.

Mest sannsynlig vil den strekke seg inn i 2020.

Blant annet gjenstår avhør av andre øyelegespesialister som det offentlige helsevesenet har avtaler med. Målet er å kartlegge hva som er deres praksis for egenandeler.

Det kan også bli aktuelt med flere avhør av siktede.

To mulige utfall i saken

Øyeklinikken i Narvik

Øyeklinikken i Narvik har vært stengt i flere måneder.

Foto: Ola Helness / NRK

Selv om Jens Kratholm fortsatt har status som siktet, er det likevel lang vei fram til en eventuell tiltale og straffesak.

Lakselvhaug forklarer at leger ifølge regeleverket har adgang til å ta seg betalt for visse typer egenandeler hos pasientene. Anmeldelsen fra Helse Nord bygger på at legen har tatt seg betalt hos pasientene ut over det regeleverket gir adgang til.

– Siktede mener at han bare har tatt seg betalt hos pasienten for det takstforskriften gir han adgang til. Det er ikke naturlig for politiet å kommentere siktedes lovforståelse på det nåværende stadium i saken.

Ifølge politiadvokaten er det to mulige utfall av saken.

– Enten blir det tatt ut tiltale, eller så blir saken henlagt. Men å si noe mer presist enn det, er ikke mulig uten å forskuttere utfallet av saken, sier politiadvokaten.

– Unik sak

Trond Lakselvhaug

Politiadvokat Trond Lakselvhaug tror etterforskningen av øyelegen vil pågå til over nyttår.

Foto: Harald Krogtoft / NRK

Sammen med Økoteamet i Nordland politidistrikt har Lakselvhaug jobbet med etterforskningen siden høsten 2017, da Helse Nord anmeldte legen.

Ifølge politiadvokaten er saken politiet har på bordet sitt, unikt.

– Så langt politiet kjenner til, eksisterer det ingen eksempler på denne problematikken tidligere i Norge.

Det finnes eksempler på saker som omhandler leger som har krevd urettmessige tilbakebetalinger fra det offentlige.

– Men vi er ikke kjent med tidligere saker som gjelder egenander overfor pasientene, ifølge Lakselvhaug.

Advokat: – Siktelsen er forfeilet

Forsvarer Tor Strand, Ofoten tingrett

Øyelegens advokat Tor Strand i Narvik.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Øyelegens advokat Tor Strand avviser at øyelegen har tatt seg betalt utover det han har adgang til.

– Siktelsen for bedrageri, er derfor forfeilet, sier han til NRK.

Nye anmeldelser

To pasienter har nylig politianmeldt legen. En av dem er 90 år gamle Karsten Erikssson i Narvik. Han krever erstatning for økonomisk tap og kompensasjon for tort og svie.

Han sier han kan dokumentere et påført tap på 13.334 kroner. I anmeldelsen påpeker han også at legen har opptrådt grovt uaktsomt.

Karsten Eriksson

GÅR BEDRE MED SYNET: – Det ser ut til at jeg kan få en bedring på synet på venstre øye tilnærmet eller håpefullt bedre enn før inngrepet, sier Karsten Eriksson.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Han er direkte ansvarlig for mine utgifter og tapt tid, syn og livskvalitet etter øyeoperasjonene han utførte. Det er opp til domstolene å vurdere det korrekte nivået for en slik erstatning.

Han mener saken må føres for retten.

– Det kan ikke være slik at det er den enkelte, eldre pasient, pårørende og staten som skal ta regningen og konsekvensene for en leges uaktsomhet, sier Eriksson.

Og legger til:

– Det er ikke mindre straffbare handlinger selv om statens systemer for refusjon muliggjør Kratholms formue. Det er flere skadelidte enn meg i denne saken. Men vi kan ikke søke samlet, selv om det er samme ansvarlig for alle skadene.

NRK har også vært i kontakt med en person til som har anmeldt øyelegen til politiet.

Ifølge politiadvokaten er det ikke nødvendig å anmelde legen, dersom man allerede er en del av saken.

Kratholms advokat sier til NRK at han ikke er kjent med de nye anmeldelsene, og har derfor ingen kommentarer til det.

Tilsyn avdekket 20 avvik

Øyeklinikken i Narvik

Øyeklinikken i Narvik er nå stengt. Det vil ta minst et år å bygge den opp igjen.

Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

Det var i januar i år at seks pasienter fikk en alvorlig øyebetennelse etter en grå stæroperasjon hos øyespesialist Jens Kratholm.

I juli fortalte NRK at Helsetilsynet mener at øyelegen er «en fare for sikkerheten i helsetjenesten». Han ble fratatt autorisasjonen i seks måneder mens tilsynssaken behandles.

Jens Kratholm har påklaget vedtaket, og klagen er oversendt til Helsepersonellnemnda for behandling.

Klagen er ikke behandlet, men vedtaket Helsetilsynet har gjort er gyldig til det eventuelt blir omgjort av nemnda.

Også Helsetilsynet har framhevet det spesielle med denne øyelegesaken i Narvik.

– Denne legen har gjennom en årrekke hatt til sammen sju saker mot seg hos tilsynsmyndigheten. Det er uvanlig, uttalte avdelingsdirektør Susanne Lie i Statens helsetilsyn til NRK i juli.

Vedtaket fikk ingen direkte konsekvenser for øyelegen. Allerede i mars stengte han øyeklinikken sin for å hindre at flere pasienter ble smittet.

Øyelege Jens Kratholm

Øyelege Jens Kratholm har tidligere fått to advarsler fra Helsetilsynet i 2006 og 2013 etter at pasienter har klaget på pasientbehandlingen.

Foto: Kjell Mikalsen/NRK

NRK har vært i kontakt ved øyelege Jens Kratholm. Han ønsker ikke å kommentere de nye opplysningene. I juli sa han at Helsetilsynet ikke har satt seg grundig nok inn i saken mot ham.

Om pasientene som ble smittet av bakterien Burkholderia cepacia i lokalene hans, har øyelegen tidligere beklaget uføret de har havnet i.

Han har også tidligere avvist at han har krevd egenandeler han ikke har hatt krav på.

– Det har jeg ikke gjort. Jeg har holdt meg 100 prosent til takstforskriften. Det er politiet og andre som blander begrepene, sa han til NRK i april.