Politiet må undersøke tre år gammelt dødsfall - beklager at de ikke snakket med vitner

Statsadvokaten i Nordland ber nå politiet i Svolvær om å gjøre ytterligere undersøkelser i forbindelse med et mistenkelig dødsfall for tre år siden. Politiet innstilte på at sakene skulle henlegges, men må gå gjennom blant annet en vitneliste på nytt.

Svolvær politistasjon

Statsadvokaten i Nordland har bedt politiet om å gjøre nye undersøkelser etter at en kvinne i 60-årene ble funnet død utenfor hjemmet sitt i 2016.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Statsadvokaten i Nordland ber nå politiet i Svolvær om å gjøre ytterligere undersøkelser i forbindelse med et mistenkelig dødsfall for tre år siden. Politiet innstilte på at sakene skulle henlegges, men må gå gjennom blant annet en vitneliste på nytt.

NRK har tidligere fortalt om det mistenkelige dødsfallet som ble henlagt fra politiets side, og at statsadvokaten i fjor ba om en redegjørelse for hvilke undersøkelser politiet hadde gjort. Nå må politiet nok en gang åpne saken for videre undersøkelser.

Kort frist på å undersøke

Politiet i Svolvær sier at de nettopp har mottatt saken igjen, og at de nå skal sette igang med arbeidet:

– Dette skal vi få gjennomført forholdsvis raskt, Statsadvokaten har bedt om en redegjørelse av hva som er gjort innen tolvte april, sier politiadvokat Rita Hermansen Dahl.

Er du overrasket over at den kom i retur fra statsadvokaten?

– Det er en sak hvor forholdet er tilbake i tid, det er over tre år siden det skjedde, med vi forholder oss til at statsadvokaten ønsker videre undersøkelse, sier hun.

Flere ble ikke kontaktet

I vitnelista som NRK Nordland har undersøkt, er det ni personer som er nevnt. En ringerunde viste at politiet ikke tok kontakt med flesteparten av disse vitnene.

Hvorfor var dere ikke i kontakt med disse vitnene sist, da statsadvokaten anmodet om ei vurdering?

– Dette er beklagelig og burde ideelt sett vært gjort. Noen ganger er det ressursmessige årsaker til at vi ikke får gjort alt det vi håper å få gjort, men ut fra situasjonen mente vi at det ikke ville være ytterlige adekvate opplysninger å få tak i gjennom kontakt med disse vitnene, sier Hermansen Dahl.

Falt ned fra balkong og døde av nedkjøling

Kvinnen som døde, falt ned fra en balkong og døde som følge av nedkjøling. Vitnene som står på lista, har ikke sett selve hendelsen, men statsadvokaten mener likevel at de må kontaktes. Dette kan gi et utfyllende bilde av situasjonen til avdøde i perioden fram mot dødsfallet.

Politiet var aldri i kontakt med størstedelen av de foreslåtte vitnene?

– Som sagt så er dette beklagelig. I fjor anså vi at vi hadde belyst saken tilstrekkelig, og konkluderte med det var ikke noe mer å hente på ytterlige undersøkelser, det er statsadvokaten uenig i, og vi jobber nå med å få kontakt med de aktuelle personene, sier Hermansen Dahl.