Hopp til innhold

Politiet kontrollerte båttrafikk i Vesterålen

Siste helg i juni gjennomførte Politiet i Lofoten og Vesterålen flere kontroller på sjøen rundt Andøya og store deler av Langøya i Vesterålen. Kontrollen ble gjort sammen med Kystvakten, KV Heimdal. Det opplyser politioverbetjent Leif Halland ved politiet i Vesterålen i en pressemelding.

Politiets fokus var kontroll av fartøy i aktivitet. Det ble gjennomført flere promillekontroller hvor førere av yrkes- og fritidsbåter ble kontrollert.

I tillegg ble det kontrollert redningsmateriell som for eksempel redningsvester og bruk av dette. Skipsførerne ble også kontrollert for nødvendige sertifikater for føring av båt og høyhastighetsbevis der det var aktuelt, skriver politiet.

– Flere utenlandske lystfartøyer ble kontrollert i samhandling med utledningsenheten i Nordland Politidistrikt. Samarbeidskontrollene mellom politi og kystvakt innebærer også fokus på fiske og fangst samt ferdsel i verneområdene.

Politiet melder at totalt 42 båter ble kontrollert. Det ble skrevet ut to forenklede forelegg på manglende bruk av redningsvest. Det ble ikke registrert promille over grenseverdiene.

Ifølge politiet var det flere båter som hadde svært slitt og dårlig tilpasset flyteutstyr.

– Vi oppfordrer alle som har og bruker flyteutstyr, spesielt oppblåsbare redningsvester, om å kontrollere disse jevnlig, skriver Halland.

Politiet skal fortsette kontrollvirksomheten, sammen med Kystvakten både i Lofoten og i Vesterålen, kommende helg.

– Politiet og Kystvakten ønsker å bidra til å forebygge ulykker til sjøs. Reglene sier at du må ha på deg egnet flyteutstyr om bord i fritidsbåt med skroglengde under 8 meter når båten er under fart og du oppholder deg på dekk. Med egnet flyteutstyr menes redningsvest, flytevest, flyteplagg eller annet utstyr som er beregnet for å holde en person flytende.

For båter under 15 meter kan du maksimalt ha en promille på 0,6. For større båter og skip er promillegrensen 0,2.

Fører av båt over 15 meter eller mer, som brukes i næring, må i tjenestetiden ikke nyte alkohol. Det samme gjelder for fritid og småbåter som brukes til næring eller passasjertransport. Alle som skal føre fritidsbåt eller vannscooter som kan oppnå en hastighet av 50 knop eller mer, må ha høyhastighetsbevis

– Politiet anmoder om at alle som ferdes på sjøen tenker sikkerhet og ønsker alle en fin sommer, avslutter Halland.

Kontroll på Anda naturreservat i Øksnes kommune, etter melding om ulovlig ferdsel.
Foto: Politiet i Nordland