Politiet kjenner seg ikke igjen i ministerens skrytevideo

– Situasjonen er prekær. Driftsbudsjettet vårt strekker ikke til. Dette kommer ikke fram i justisministerens skrytevideo, sier Geir Nordkil, leder i Politiets Fellesforbund i Salten.

polis

– Denne bilen skulle ha vært skiftet ut for lenge siden, men det har vi ikke hatt økonomi til. Budsjettet i år gir ikke rom for å skifte ut noen av våre biler, konstaterer Geir Nordkil, leder i Politiets Fellesforbund i Salten.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Bildet han tegner av politiet har lite med virkeligheten å gjøre. Situasjonen er prekær, mener tillitsvalgt Geir Nordkil i Salten politidistrikt til NRK.

Justisminister Anders Anundsens (Frp) nye informasjonsvideo «Trygghet i hverdagen» har allerede rukket å skape reaksjoner fra mange hold. I filmen forteller statsråden at han er lei medienes vinklinger og negative saker, og at han heller vil fortelle om regjeringens arbeid på sin egen måte.

– Det er mulig situasjonen er slik der Anundsen har vært og intervjuet folk, men slik er det ikke i Salten politidistrikt. Vi har rett og slett ikke penger for å kunne drive politiet slik som vi ønsker. Driftsbudsjett vårt går ikke i hop. Selv om vi driver nøkternt, kommer vi til å ha et underskudd på mange millioner kroner, sier Nordkil.

Bilparken utrangert

Bare i Nordland er etterslepet på investeringene på nesten 20 millioner kroner i de tre politidistriktene.

Plutselig motorstopp, store reparasjonsutgifter og blålys som må teipes fast er blitt en del av hverdagen i politiet i Salten. Nordkil tar NRK med til politigarasjen og viser fram bilparken. Her står flere biler fra 1990-tallet, den eldste er 23 år gammel. Samtlige av bilene som er i uniformert drift burde vært skiftet ut.

Politiet i salten sliter med gamle biler

Justisminister Anders Anundsen står på sitt og vil ikke fjerne videoen. Han mener at det er viktig at justisdepartementet driver med informasjonsarbeid.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Denne bilen er i daglig drift. Den er fra 2008 og har gått nær 300.000 kilometer. Setene er gamle og slitte og skulle vært skiftet ut for lenge siden. Den oppfyller kravene til sikkerhet. Men en bil i daglig tjeneste bør være noe mer enn absolutt minimum, sier Nordkil.

Når en tjenestebil står på verksted får det konsekvenser for det daglige politiarbeidet.

Vi har store kostnader knyttet til reparasjoner. I tillegg er bilene ute av drift i lengre perioder når de står på verksted. Det betyr at vi ikke kommer oss ut for å gjøre den jobben vi skal gjøre, sier Nordkil.

Det finnes i dag mellom 2.500-3.000 politibiler i Norge, og en stor andel av disse er gamle. Om lag 70 prosent av kjøretøyene er eldre enn fem år, og 30 prosent er eldre enn 10 år.

Det finnes ingen landsoversikt over hvor stort det totale etterslepet på disse bilene er, men det antydes en sum på over 100 millioner kroner.

Sterke reaksjoner

Anundsen

Denne politibilen er fra 2008 og har gått nær 300.000 kilometer.

Foto: Torstein Bøe / NRK

Reaksjonene på videoen spenner fra «propagandavideo» og «nordkoreansk» til «pinlig», «klamt» og «ufrivillig komisk». Anundsen sier selv i filmen at hensikten med den er å gi et mer helhetlig og informativt bilde av arbeidet i hans sektor enn det mediene gir.

Men både justisministeren og statsministeren må nå svare på Stortingets spørsmål om filmen.

– Det å kunne vise fram hva som er den faktiske situasjonen, for eksempel på samfunnssikkerhet- og beredskapsområdet, er viktig, sier Anundsen.

Politiets bilpark er alt for gammel til å møte de behov som politiet har. Bare i Nordland er etterslepet på investeringene på nesten 20 millioner kroner hos de tre politidistriktene. I Salten er den eldste partuljebilen 23 år gammel.

POLITIET PÅ FELGEN: Den er ikke spesielt imponerende bilparken politimester Geir Ove Heir i Salten politidistrikt viser fram. Blålyset er teipet sammen med gaffateip.