Politiet kan nekte deg adgang i fjellet, men gjør det sjelden

Det er fortsatt stor snøskredfare flere steder, men terskelen for å nekte folk å dra på tur i skredfarlig terreng er høy.

Endelig skisesong

En skikjører på vei ned Store Kjostinden i Troms.

Foto: Espen Nordahl

– I utgangspunktet kan folk ferdes i skredfarlige områder hvis de vil, men politiet kan sette foten ned, sier jurist Marianne Reusch.

Hun er ekspert på friluftsjuss og har flere eksempler på når politiet kan bruke sin såkalte generalfullmakt til å legge ned ferdselsforbud i naturen.

Marianne Reusch

– En ting er hva folk utsetter seg selv for, men når redningsmannskap blir satt i fare kan et ferdselsforbud være det riktige, sier Reusch.

Foto: Kjell Vesje / NRK

– Det er blitt gjort på steder der det er farlig å dykke, ved islagte vann som er utrygge og ved skredfare, sier Reusch.

Det har blant annet blitt lagt ned forbud mot ferdsel i Hemsedal og i Tromsø på grunn av skredfare i fjellet. I tillegg til i Pluragrotta utenfor Mo i Rana i Nordland, etter ei ulykke der to finske dykkere omkom.

Fortsatt skredfare

De siste ukene er det utløst flere store skred i Nord-Norge. Torsdag i forrige uke mistet en mann livet i en skredulykke i Nordreisa i Troms, og tre dager senere omkom en mann i et snøskred i Lofoten.

I store deler av Nord-Norge og enkelte områder i Hordaland og Sogn og Fjordane er skredfaren betydelig, med faregrad 3, ifølge Varsom.no.

– Ikke aktuelt med et forbud

I Svolvær i Lofoten har ikke politistasjonssjef Ketil Finstad Steira vurdert forholdene som så farlige at det har vært aktuelt med et ferdselsforbud.

– Foreløpig mener vi at det ikke er nødvendig. Vi tror folk tar trygge valg, selv om vi ikke stenger naturen.

Men han er klar på at det er viktig å sjekke skredvarselet og ikke ta de bratteste bakkene når du er ute på tur.

– Folk må bruke hodet og sunn fornuft, da går det som regel bra. Men det beste rådet er å ikke dra på tur i områder med fare for snøskred, sier Steira.

Falsk trygghet

Selv om både politiet og andre instanser kan gi forbud mot å bevege seg i enkelte områder, mener jurist Marianne Reusch at det ikke brukes så ofte, fordi det kan være misvisende.

– Ved å stenge et område skaper det en oppfatning om at det er trygt å ferdes der til vanlig. Det er mange farer i den norske naturen, og vi kan ikke forby og begrense for alle tenkelige ulykker som kan skje, sier Reusch.

Rune Engeset

Rune Engeset tror de fleste tar gode valg med tanke på skredfare og krevende forhold.

Foto: Rune Nordgård Andreassen

Også i Norges vassdrags- og energidirektorat er de glade for at ferdselsforbud ikke brukes så ofte.

– Så lenge det er snø og bratt terreng kan det gå skred og du kan utløse skred, så det vil være vanskelig å vite når et slikt forbud bør oppheves. I tillegg er det utfordrende å håndheve, sier leder for snøskredvarslingen, Rune Engeset.