Hopp til innhold

Politiet går bort fra Twitter

Politiet har brukt Twitter siden 2011. Nå går det mot slutten, ifølge kommunikasjonsdirektør Hilde Ebeltoft-Skaugrud.

I fremtiden skal politiet publisere informasjon fra operasjonssentralene i egne kanaler.

– På denne måten vil innbyggerne kunne holde seg oppdatert om lokale hendelser på vårt nettsted. De vil også kunne verifisere informasjonen gitt i andre kanaler.

Arbeidet med å få på plass en publiseringsløsning på politiet.no er i gang, men det er enda ikke bestemt når og hvordan dette skal gjennomføres.

I tillegg jobbes det for å lage en funksjon som gjør det mulig å formidle tilleggsinformasjon til pressen, legger hun til.

I januar 2022 rullet det ut et nytt prosjekt kalt «oslo-piloten». Målet har vært å forbedre kommunikasjonen mellom Operasjonssentralen og pressen ved fortløpende varslinger av hendelser.

Erfaringene fra dette prosjektet vil legge grunnlaget når funksjonene rulles ut over hele landet.

– Dette er et omfattende og viktig arbeid og det er vanskelig å si nøyaktig når dette er implementert i alle politidistrikt i Norge, sier kommunikasjonsdirektøren.

Illustrasjonsbilde av sosiale medier på en telefon.
Foto: DENIS CHARLET / AFP