Politiet får flere ansatte og mer penger

– Ikke nok til å løse alle utfordringer, men gjør noe med motivasjonen, sier Geir Nordkil er leder for Politiets Fellesforbund i Nordland.

Tillitsvalgt i politiets fellesforbund Geir Nordkil i Salten politiditrikt

Geir Nordkil er leder for Politiets Fellesforbund i Nordland er klar på at 20 millioner kroner ikke vil gjøre noe med etterslepet på bilparken og annet utstyr politiet i Nordland er avhengig av.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Nordland politidistrikt får 19 nye stillinger og 20 millioner kroner ekstra når politiet nå omprioriterer pengebruken, ifølge Politiforum. Politiets Fellesforbund i Nordland er fornøyd med at det kommer mer penger til politiet i fylket, men mener det ikke er nok.

Geir Nordkil er leder for Politiets Fellesforbund i Nordland sier det er et riktig skritt på veien.

– Vi mangler penger til å ansette flere folk, men også har vi store etterslep på investeringer, spesielt på bilparken.

Politiet skal omdisponere penger sentralt, som blant annet skal gå til flere ansatte i distriktene.

– Fordelingen de siste årene har gjort at vi har opplevd oss som tapere. At dette snur slik at vi får en mer rettmessig del av den totale økonomien i politiet er bra, sier Nordkil.

Mange ledige stillinger

Nordland politidistrikt har over 700 stillinger tilgjengelig, og fikk tilført 16 nye stillinger med virkning fra 1. juli 2016. Men elendig økonomi gjorde at det ikke ble flere politifolk i fjor.

– Vi opererer nå med om lag 50 stillinger der folk har sluttet, og ingen nye er tilsatt. Den bakenforliggende årsaken er vår økonomiske situasjon, forteller politimester Tone Vangen i Nordland politidistrikt.

I utgangen av april i fjor var det 666 ansatte i Nordland politidistrikt.

Målet med nærpolitireformen er et mer effektivt, synlig og tilgjengelig politi som er der for folk. Men arbeidshverdagen er preget av mye dårlig utstyr og viktige arbeidsverktøy mangler.

Teipet blålys med gaffateip

Politiets bilpark er alt for gammel til å møte de behov som politiet har. Bare i Nordland er etterslepet på investeringene på nesten 20 millioner kroner hos de tre politidistriktene. I Salten er den eldste partuljebilen 23 år gammel.

POLITIET PÅ FELGEN: I 2015 viste daværende politimester Geir Ove Heir i Salten politidistrikt hvordan politiet brukte gaffateip for å holde blålyset på utrykningsbilene sammen.

NRK har tidligere skrevet om politiet i Bodø som har måttet teipe sammen blålyset med gaffateip og om lensmannen i Nesna som bare hadde en sykkel med punkterte dekk som framkomstmiddel.

Det finnes i dag mellom 2.500-3.000 politibiler i Norge, og en stor andel av disse er gamle. Om lag 70 prosent av kjøretøyene er eldre enn fem år, og 30 prosent er eldre enn 10 år.

Det finnes ingen landsoversikt over hvor stort det totale etterslepet på disse bilene er, men det har vært antydet en sum på over 100 millioner kroner.

– Ikke nok penger

Geir Nordkil er leder for Politiets Fellesforbund i Nordland er klar på at 20 millioner kroner ikke vil gjøre noe med etterslepet på utstyr.

– Vi vil heller ikke ha råd til å bemanne slik vi burde ha gjort, sier han til NRK.

Tone Vangen, politimester i Nordland, er i likhet med Nordkil tydelig på at budsjettet ikke er tilstrekkelig til å løse opp i alle problemene de har knyttet til bilparken. Hun sier seg likevel fornøyd med at øremerkede midler kan løse i andre utfordinger.

Tone Vangen

Politimester i Nordland, Tone Vangen.

Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

– Distriktene har hatt dårlig råd i mange år, og budsjettet vil ikke løse alle problemene vi kjenner at vi har. Nå har vi litt bedre forutsetninger, og kan se lysere på at vi har fått styrke på viktige områder, blant dem etterforskning og påtalebehandling.

Det nye budjsettet vil også gi Vangen mulighet til å ansette flere i fremtiden.

– Vi skal øke antall politistillinger gjennom det som er tildelt budsjettet, men nå er vi i en omstilling der vi legger opp en ny bemanningsplan og bemanningsstruktur, og det er viktig for oss å gjennomføre den først.