Politiet etterforsker skadet rein

Leder av Norske reindriftssamers landforbund, NRL, Ellinor Maita Jåma, reager sterkt på bildene av skadeskutt rein. Reinpolitiet mener dyrene, som var på sommerbeite, har blitt utsatt for stor lidelse og smerte.