Politiet etterforsker drapsbestilling: – Jeg ble egentlig ikke overrasket

Mens politiet rullet opp et større narkonettverk i Nordland, kom de over en bestilling på et drap på en mann i Lofoten. Mannen selv sier til NRK at han tror han vet hva som er forbindelsen.

Svolvær politistasjon

Politiet har rullet opp den største narkotikasaken i Lofoten og Vesterålen noen gang. Det er også mistanke om bestilling av drap i den samme saken.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Mannen fra Vågan i Lofoten fikk en telefon fra politiet med beskjed om ikke å reise noen steder fordi noen hadde planer om å drepe ham.

Årsaken var at politiet i forbindelse med etterforskningen rundt det organiserte narkonettverket i Lofoten, kom over ekstra informasjon om et annet, og muligens straffbart forhold.

Det var en tekstmelding funnet på telefonen hos en av de siktede i narkosaken som inneholdt en bestilling på et drap utenlands.

NRK har snakket med mannen som skulle tas av dage. Han forteller at han ikke ble overrasket da han hørte hva politiet hadde funnet.

– Jeg har en ganske klar formening om hva som er forbindelsen her, sier mannen.

Ifølge mannen har drapstrusselen ikke noe med narkosaken å gjøre, men har sammenheng med en helt annen hendelse en stund tilbake i tid.

Gammel sak om mistenkelig dødsfall

Svolvær

Samtlige amfetaminbeslag i saken er gjort i Vågan kommune.

Foto: ola helness

Mannen forteller at han i lengre tid har jobbet for å få gjenopptatt etterforskningen rundt et mistenkelig dødsfall i Vågan.

– Dødsfallet ble henlagt som en ulykke. Jeg tror at noen ønsker at denne saken ikke skal ses nærmere på, og at de har vært i kontakt med mannen som nå sitter i varetektsfengsel for å utnytte hans kontaktnett, sier mannen.

NRK har gjentatte ganger forsøkt å få tak i forsvareren til mannen som er siktet narkosaken uten å lykkes.

Vil vitne

NRK er kjent med at politiet har navnet på den ble spurt om å gjennomføre drapsbestillingen. Denne personen befinner seg nå utenlands, men har sagt seg villig til å bli avhørt ved en av de norske ambassadene i Øst-Europa.

Politiet vet hvor han befinner seg, men har så langt ikke avhørt ham.

Politiet brøt egne regler

Saken som mannen ønsker gjenopptatt, ble henlagt av politiet i Svolvær i 2017. Statsadvokaten i Nordland skrev i april 2018 en anmodning om at saken med det mistenkelige dødsfallet måtte oversendes til dem.

Ifølge lokalt påtaledirektiv skal «alle saker vedrørende dødsfall der politiet har funnet grunnlag for sakkyndig likundersøkelse etter påtaleinstruksen kap. 13 sendes til statsadvokaten» står det i anmodningen.

Politiet blir også bedt om å redegjøre hvorfor det ikke ble igangsatt ytterligere etterforskning rundt det mistenkelige dødsfallet.

Ingen kommentar

Politiet ønsker ikke å kommentere noen av NRKs spørsmål i denne saken.

– Politiet etterforsker også hendelser som skal ha oppstått i kjølvannet av narkotikabeslaget. Noen av disse etterforskes som separate saker, men av hensyn til etterforskningen kan ikke politiet kommentere dette nærmere på nåværende tidspunkt. Politiet vil kunne komme tilbake med flere opplysninger etter hvert som etterforskningen skrider frem, sier politiadvokat Stian Pedersen Mojlanen i Nordland politidistrikt.

Beslag av amfetamin

Politiet har siden høsten 2018 etterforsket et organisert narkotikanettverk i Nordland. I desember 2018 gikk politiet til aksjon, og resultatet ble det største amfetaminbeslaget i Nordland, flere kilo hasj og fem pågrepne.

Foto: Politiet i Nordland